Τρίτη 16.04.2024

30 χρόνια Τμήμα Γεωγραφίας

Το Τμήμα Γεωγραφίας γιορτάζει 30 χρόνια Ακαδημαϊκής Αριστείας, Πρωτοπορίας στην Εκπαίδευση και Κοινωνικής Προσφοράς
Μυτιλήνη,
19 Μαρτίου 2024
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κλείνει φέτος 30 έτη πλούσιου έργου στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και
Καινοτομία , αλλά και στην προσφορά του στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.
Συνεχίζοντας την πλούσια παγκόσμια Γεωγραφική Επιστημονική Παράδοση με σύγχρονα εργαλεία και προσεγγίσεις, το Τμήμα
Γεωγραφίας διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα της ακαδημαϊκής του παρουσίας σε ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό περιβάλλον που
εμπνέει φοιτητές και φοιτήτριες για να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες και πολύπλοκες προκλήσεις του μέλλοντος, με έμφαση στην
ανάπτυξη σκέψης, την εξεύρεση λύσεων και την λήψη αποφάσεων.
Η έρευνα στο Τμήμα Γεωγραφίας εστιάζει σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα υπό την οπτική του χώρου και του ρόλου του
στη διαμόρφωσή τους, εφαρμόζοντας ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μεθόδους ανάλυσης, και εργαλεία. Πολλά ερευνητικά έργα
του αναγνωρίζονται διεθνώς και συμβάλλουν στην κατανόηση και επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων σε ευρεία γκάμα θεμάτων,
από την προστασία του περιβάλλοντος και της γεω-πολιτισμικής μας κληρονομιάς έως την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων, και από την
μετανάστευση στην κλιματική αλλαγή και στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και καταστροφών.
Κατά τη διάρκεια του 2024, μιας σημαντικής επετειακής χρονιάς, το Τμήμα Γεωγραφίας τιμάει το παρελθόν του και σκιαγραφεί το
μέλλον του με μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, που περιλαμβάνουν ανοιχτές διαλέξεις, ομιλίες και εκθέσεις στους χώρους του και
όχι μόνο!
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Γεωγραφίας και τις επετειακές του εκδηλώσεις, παρακαλούμε επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του https://geography.aegean.gr/30years/ ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος
+30 22510 36426, +30 22510 36409.

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ