Συμπλήρωσε ότι η γυναίκα νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο.