Κυριακή 25.02.2024

Ακίνητα: Πώς θα φορολογηθούν σπίτια και χωράφια – Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν εφέτος Ε9

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα έχουν αντληθεί από τις περσινές υποβληθείσες δηλώσεις Ε1, οι φορολογούμενοι θα πρέπει είτε απλά να τα επιβεβαιώσουν είτε να τα τροποποιήσουν, εφόσον κατά τη διάρκεια του 2023 επήλθαν σ’ αυτά μεταβολές.

Ουσιαστικά, φέτος, οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να δηλώσουν οι ίδιοι τα στοιχεία των κατοικιών στις οποίες διέμειναν κατά το προηγούμενο έτος, εκτός εάν κατά τη διάρκεια του 2023 άλλαξαν κατοικίες. Σε κάθε περίπτωση τα αναλυτικά στοιχεία των κατοικιών των φορολογουμένων θα πρέπει να αναγράφονται στα έντυπα Ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες της της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να υπολογίσουν σωστά τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τη χρήση κατοικιών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ