Δευτέρα 14.06.2021

Ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου

TOP

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα ιστοσελίδας στο διαδίκτυο ανακοινώνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 23/03/2020 έως και 24/05/2021 (-14- μήνες), από Αστυνομικές Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού:

 

α. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά -807.984- έλεγχοι και ειδικότερα:

 

 • Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου: -496.744-
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου: -172.183-
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου: -139.057-

 

β. Βεβαιώθηκαν -15.313- παραβάσεις σε βάρος ατόμων για παραβίαση μέτρων ως εξής:

 

 • Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου: -7.279-
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου: -4.569-
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου: -3.465-

 

Συγκεκριμένα βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε -4.047- ημεδαπούς και σε -11.266- αλλοδαπούς ως εξής:

 

 • Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου: -1.893- ημεδαποί και -5.386- αλλοδαποί.
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου: -1.324- ημεδαποί και -3.245- αλλοδαποί.
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου: -830- ημεδαποί και -2.635- αλλοδαποί.

 

 

Ο αριθμός των βεβαιωθέντων παραβάσεων σε συνάρτηση με τους διενεργηθέντες ελέγχους αποτυπώνεται ποσοστιαία ως εξής:

 

 • Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου: 1,47%
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου: 2,65%
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου: 2,49%

 

γ. Βεβαιώθηκαν -33- συνολικά παραβάσεις σε επιχειρήσεις – καταστήματα ως εξής:

 

 • Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου: -20-
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου: -10-
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου: -3-

 

δ. Βεβαιώθηκαν -21- παραβάσεις σε μέλη Μ.Κ.Ο., στη Λέσβο.

 

ε. Συνελήφθησαν -32- άτομα – αλλοδαποί στον αερολιμένα της Μυτιλήνης.

 

στ. Συνελήφθησαν -8- άτομα ως διοργανωτές ιδιωτικών συναθροίσεων στη Λέσβο και στη Λήμνο, για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και σε έκαστο εξ’ αυτών βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους -3.000- ευρώ.

 

ζ. Βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους -300- ευρώ, σε -40- άτομα που συμμετείχαν σε ιδιωτικές συναθροίσεις στη Λέσβο και στη Λήμνο.

 

Σημειώνεται ότι, η αρμοδιότητα υλοποίησης των μέτρων ανήκει στις Διευθύνσεις Αστυνομίας των Νομών, ενώ η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την ενιαία και ορθή εφαρμογή τους και παρεμβαίνει όπου παρατηρούνται παρεκκλίσεις ή εσφαλμένη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ