Πέμπτη 20.01.2022

Ανακοίνωση των πρυτάνεων: Μια σκέτη θλίψη…

top

Η ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων σχετικά με το νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως επικεντρώνεται στη βάση εισαγωγής που αυτό θέτει. Μέσα από αυτή καταλαβαίνει κανείς ποια είναι η πνευματική ελίτ της χώρας και κυρίως ότι αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται είναι να μην μειωθούν οι εισακτέοι και χαθεί η χρηματοδότηση.

Επί της ουσίας οι πρυτάνεις που εκπροσωπούν τους καθηγητές των Πανεπιστημίων εμφανίζονται να επιχειρούν ο καθένας και όλοι από κοινού να προστατέψουν τα «μαγαζάκια» και όχι την ίδια την εκπαίδευση και την ποιότητα αυτής προκαλώντας έντονα ερωτήματα.

Διότι η αντίδραση στην ύπαρξη βάσης εισαγωγής οδηγεί στην αθρόα εισαγωγή και σε φοιτητές που εισάγονται ακόμη και με βαθμούς που κάτω του δύο. Δηλώνουν άλλωστε,  διά της ανακοίνωσης που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση που είχαν με την υπουργό  Παιδείας και τους συνεργάτες της, με σαφήνεια ότι:

– Η εφαρμογή της βάσης εισαγωγής θα μειώσει τους εισακτέους

– Τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ως προς τον αριθμό των εισακτέων τους από το νέο σύστημα εισαγωγής.

– Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για τη βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού Τμημάτων των Περιφερειακών Ιδρυμάτων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για αυτό, ιδιαίτερα μάλιστα για Πανεπιστήμια η ίδρυση των οποίων συνδέθηκε με συγκεκριμένους εθνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς

Και ζητούν η χρηματοδότηση των Περιφερειακών Πανεπιστημίων να αποσυνδεθεί από το ζήτημα του αριθμού εισακτέων.

Με λίγα λόγια οι πανεπιστημιακοί συνδέουν τη δυνατότητα ενός μαθητή να εισέλθει στο πανεπιστήμιο με τους πόρους που αυτός φέρνει μέσα από την χρηματοδότηση. Και ουσιαστικά αίρουν οι ίδιοι το αυτοδιοίκητο, τουλάχιστο για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια τα οποία και επικαλούνται.

Κατ’ επέκταση οι πρυτάνεις κινούνται στη λογική της ύπαρξης ΑΕΙ, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, στηριζόμενοι σε μια αθρόα εισαγωγή φοιτητών η πορεία των οποία θα είναι άγνωστη δεδομένης και των χαμηλών βαθμών εισαγωγής τους.

Και στο σημείο αυτό έρχονται να θέσουν και θέμα για τους αιώνιους φοιτητές. Για το μείζον πρόβλημα των ελληνικών πανεπιστημίων που όμως δεν προβληματίζει τις ηγεσίες τους. Αντιθέτως δείχνει να συμβάλλει στην καταγραφή ακόμη μεγαλύτερου αριθμού και άρα κ αι χρηματοδοτήσεις.

Για το λόγο αυτό εκφράζουν «επιφυλάξεις», χαρακτηρίζουν το φαινόμενο «πολυπαραγοντικό» βάζουν μπροστά τους φοιτητές που εργάζονται, και που αποτελεί μια πραγματικότητα αν και στην πλειοψηφία τους είναι αυτοί που επιδιώκουν την όσο το δυνατόν ταχύτερη απόκτηση πτυχίων.

Και κλείνουν το θέμα λέγοντας πως υπάρχει «διοικητική πολυπλοκότητα» για την υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου.

Ερωτήματα όμως προκαλεί και η αναφορά των Πρυτάνεων σε αποδοχή των αποφάσεων των συγκλήτων των Πανεπιστημίων σχετικά με την παρουσία αστυνομίας για την καταστολή βίαιων επιθέσεων εντός των ιδρυμάτων. Το γεγονός πως καθηγητές εμφανίζονται αρνητικοί για πολλούς λόγους δείχνει την αδυναμία λήψης αποφάσεων και καθιστά ακόμη πιο κατανοητό το γιατί η ανομία κυριαρχία σε κεντρικά πανεπιστήμια της χώρας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων

«Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων μέσω τηλεδιάσκεψης, παρουσία της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, του Υφυπουργού Παιδείας αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Άγγελου Συρίγου και του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλη Δημητρόπουλου. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητής Περικλής Μήτκας.

Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε το νομοσχέδιο με τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ως προς τα ζητήματα φύλαξης και ασφάλειας των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος Πρυτάνεων αναφέρθηκε σε προηγούμενες σχετικές συζητήσεις της και αποδέχτηκε τις αποφάσεις Συγκλήτων των Πανεπιστημίων.

Ως προς το θέμα του νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και υπήρξε σύγκλιση στα ακόλουθα ζητήματα:

Το νέο σύστημα και ιδιαίτερα η θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής συνεπάγεται μια σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού των μαθητών/τριών που εισάγονται στα ΑΕΙ

Η Πολιτεία οφείλει να προνοήσει για τις εναλλακτικές μορφές υψηλού επιπέδου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους νέους και τις νέες που δε θα έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στα δημόσια ΑΕΙ. Ζητείται μέριμνα και μέτρα στήριξης ώστε να καλυφθεί αυτή η πρόνοια.

Τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ως προς τον αριθμό των εισακτέων τους από το νέο σύστημα εισαγωγής για λόγους που δεν συνδέονται με τις ακαδημαϊκές ή ερευνητικές τους επιδόσεις, αλλά με την γεωγραφική και την δημογραφική ενδοχώρα τους. Εκφράστηκε ιδιαίτερη ανησυχία για τη βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού Τμημάτων των Περιφερειακών Ιδρυμάτων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για αυτό, ιδιαίτερα μάλιστα για Πανεπιστήμια η ίδρυση των οποίων συνδέθηκε με συγκεκριμένους εθνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς

Η χρηματοδότηση των Περιφερειακών Πανεπιστημίων πρέπει να αποσυνδεθεί από το ζήτημα του αριθμού εισακτέων.

Το παρόν αλλά και το προτεινόμενο εξεταστικό σύστημα δεν καλύπτει τις ακαδημαϊκές ανάγκες και τις γνωστικές προϋποθέσεις των Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Απαιτείται η εισαγωγή νέων ή παλαιών γνωστικών αντικειμένων που να ανταποκρίνονται σε αυτό τον σκοπό. Για να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της φοίτησης, τα τμήματα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν άποψη τόσο για τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, όσο και τον αριθμό και το περιεχόμενο των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθήματων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Τονίστηκε ότι, για να λειτουργήσει θετικά το νέο σύστημα εισαγωγής, χρειάζεται αλλαγή και του συστήματος μετεγγραφών, ώστε να μην επιβαρύνονται με υπερβολικούς αριθμούς φοιτητών/τριών τα κεντρικά πανεπιστήμια, ενώ θα μένουν κενές πολλές θέσεις σε αντίστοιχα τμήματα άλλων πανεπιστημίων.

Ως προς την επιβολή ανώτατου ορίου φοίτησης, εκφράστηκαν πολλές επιφυλάξεις με γνώμονα την άποψη ότι, η διαγραφή φοιτητών/φοιτητριών δεν μπορεί να είναι μια οριζόντια διοικητική πράξη, καθώς η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο (π.χ. εξειδίκευση διατάξεων για εργαζόμενους φοιτητές, μερική φοίτηση, εκτίμηση περιπτώσεων παράτασης). Τονίστηκε επίσης, η διοικητική πολυπλοκότητα της υλοποίησης ενός τέτοιου οριζόντιου μέτρου.

Ως προς τον πειθαρχικό κώδικα, ζητήθηκε η αποδέσμευση αυτού του ζητήματος από ένα νομοσχέδιο που αφορά ζητήματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, φύλαξης, ασφάλειας και ανώτατου ορίου φοίτησης. Τονίστηκε ότι, ζητήματα πειθαρχικού κανονιστικού πλαισίου αφορούν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και προτάθηκε η εισαγωγή πειθαρχικών διατάξεων για τους φοιτητές στον Εσωτερικό Κανονισμό των ιδρυμάτων. Αναφέρθηκε επίσης ότι, οι όποιες πειθαρχικές διατάξεις δεν μπορεί να αφορούν πρωταρχικά ή αποκλειστικά το φοιτητικό μόνο σώμα.

Τα μέλη της Συνόδου Πρυτάνεων δεσμεύτηκαν να αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ προτάσεις σχετικές με τα άρθρα του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου».

 

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://www.liberal.gr/

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ