Παρασκευή 24.03.2023

Αναπτυξιακή Λήμνου ΑΑΕ ΟΤΑ: Πρόσκληση σε διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα LEADER (Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027) της Λήμνου. Παρασκευή 10.03.2023 και ώρα 12:00

Η Αναπτυξιακή Λήμνου ΑΑΕ ΟΤΑ η οποία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών  στρατηγικών LEADER, θα υποβάλει προτάσεις διεκδικώντας τη χρηματοδότηση τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της περιόδου 2023-2027.  

Το πρόγραμμα LEADER θα αφορά στην ευρύτερη περιοχή της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου και  θα υποβληθεί βάσει της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ  ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027. 

Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση και του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Βόρειο Αιγαίο» της Περιόδου 2021-2027, στο πλαίσιο του οποίου η ΑΝΕΛ ΑΕ θα αποτελέσει φορέα  υλοποίησης της Τοπικής Στρατηγικής με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) για την Λήμνο. 

Σε όλα τα προγράμματα εφαρμόζεται η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών  στρατηγικών, βασισμένη στον σχεδιασμό από τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό  (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»).  

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, σας προσκαλούμε την Παρασκευή 10.03.2023 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στην Μύρινα Λήμνου (Πλατεία Υψιπύλης), προκειμένου να  συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την υποβολή της νέας στρατηγικής τοπικής  ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. 

Σε περίπτωση που η παρουσία σας δεν είναι εφικτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να  συζητήσουμε τη συμμετοχή σας σε κάποια από τις επόμενες διαβουλεύσεις που θα  πραγματοποιηθούν. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ