Σάββατο 04.02.2023

Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά: Ερώτηση για τον προγραμματισμό έργων υποδομής στο πρωτογενή τομέα του βορείου Αιγαίου

Τις προηγούμενες ημέρες, η Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά κατέθεσε ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη και τους συναρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, θέτοντας θέμα προγραμματισμού έργων υποδομής για την στήριξη του πρωτογενή τομέα των νησιών του βορείου Αιγαίου. Με την ερώτηση αυτή, η περιφερειακή παράταξη της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στο Περιφερειακό Συμβούλιο του βορείου Αιγαίου αναδεικνύει το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης έργων υποδομής στον πρωτογενή τομέα των 10 νησιών μας που υπάρχει ως συνειδητή πολιτική επιλογή και υπηρετήθηκε από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις ως σήμερα, μια πολιτική που συνεχίζουν να υπηρετούν και τα όργανα του τοπικού κράτους, η Περιφέρεια και οι Δήμοι.

Η Ανταρσία στο Αιγαίο, μέσω της ερώτησης, καταθέτει επιπροσθέτως και συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των λιγοστών πόρων που υπάρχουν διαθέσιμοι από την Περιφέρειας για έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού, αγροτικής οδοποιίας, συντήρησης και αποκατάστασης μονάδων άρδευσης κλπ. Επιπλέον, η παράταξή μας θέτει ένα διαφορετικό πλαίσιο για την αξιοποίηση των πόρων Δήμων και Περιφερειών σε έργα και υποδομές που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής για τους φτωχομεσαίους αγρότες των νησιών μας.

Η περιφερειακή παράταξη της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς αγωνίζεται επί της αρχής και διαχρονικά, μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, για την ανατροπή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που οδηγεί σε περαιτέρω φτωχοποίηση και καταστροφή της μεγάλης πλειοψηφίας των ήδη φτωχομεσαίων αγροτών των νησιών μας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τους αγώνες της φτωχομεσαίας αγροτιάς και θα δίνει φωνή και βήμα στα αιτήματά της με κάθε ευκαιρία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά

Ερώτηση για τις άμεσα αναγκαίες επενδύσεις σε έργα υποδομής για την στήριξη της αγροτικής παραγωγής στα νησιά του βορείου Αιγαίου

Προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Αρώνη και δι’ αυτού στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη και τους συναρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες Λέσβου και Πρωτογενή Τομέα κ. Παναγιώτη Κουφέλο και Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργεια και ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτη Χριστόφα

κ. Πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχη κ. Αντιπεριφερειάρχη,

Η αγροτική οικονομία των νησιών μας πάσχει από μακροχρόνια έλλειψη επενδύσεων σε έργα υποδομής. Κρίσιμα έργα όπως είναι αναδασμοί, λιμνοδεξαμενές, δίκτυα μεταφοράς νερού, φράγματα και αγροτικοί δρόμοι δεν έχουν υλοποιηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα δε υφιστάμενα έργα, δεν συντηρούνται επαρκώς. Η δε απουσία αυτών των έργων οδηγεί σε κλιμακούμενη αύξηση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους των νησιών μας.

Διαχρονικά και ως τις μέρες μας, γινόμαστε μάρτυρες των πολιτικών επιλογών των ελληνικών κυβερνήσεων με γνώμονα τη συνειδητή αποχή από αποφάσεις και σχεδιασμούς γύρω από την υλοποίηση έργων υποδομής που θα στήριζαν ουσιαστικά την αγροτική παραγωγή στα νησιά μας. Η παραπάνω διαπίστωση δεν μειώνει καθόλου τις άμεσες ευθύνες που έχουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια βορείου Αιγαίου (παλαιότερα οι Νομαρχίες) που διαχρονικά έχουν ενστερνιστεί μια ξεκάθαρη πολιτική αποεπένδυσης στον πρωτογενή τομέα.

Πέρα από τις παραπάνω διαπιστώσεις, η Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά εκτιμά πως είναι αναγκαίο έστω να αξιοποιηθούν οι περιορισμένες δυνατότητες που ήδη υπάρχουν για την ενίσχυση των υποδομών του πρωτογενή τομέα. Έτσι, προτείνουμε να αξιοποιηθούν:

  • Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα αγροτικού εξηλεκτρισμού στα νησιά του βορείου Αιγαίου ώστε να μειωθεί το κόστος ηλεκτροδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων των κτηνοτρόφων μας.

  • Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας για την εκπόνηση σχεδίων χωροθέτησης κτηνοτροφικών πάρκων σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο όπου κυριαρχεί η ποιμενική κτηνοτροφία.

  • Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» (εκδ. 23 Δεκεμβρίου 2021) με χρηματοδότηση 100% από δημόσιους πόρους. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας και τα έργα που μπορούν να εντάξουν σε αυτό είναι προϋπολογισμού μέχρι 2,2 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν σε βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

  • Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης 4.3.4: αγροτική οδοποιία (ενεργοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. Η πρόσκληση αυτή, απευθύνεται σε δήμους και δίνει την δυνατότητα βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων. Τα έργα που μπορούν να ενταχθούν είναι ως 500.000 ευρώ κατά Δήμο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ως 1.000.000 ευρώ. Η προδημοσίευση της πρόσκλησης είχε γίνει από τον περασμένο Οκτώβριο.

Απευθύνουμε την ακόλουθη ερώτηση στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη και τους συναρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες κ. Πανάγο Κουφέλο και κ. Παναγιώτη Χριστόφα:

  • Προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προγράμματα αγροτικού εξηλεκτρισμού στα νησιά του βορείου Αιγαίου και σε ποιά από αυτά; Ποιό είναι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το 2022; Θα ενταχθούν τα έργα αυτά στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας;

  • Προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών για την δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων στα νησιά του βορείου Αιγαίου και σε ποιά από αυτά; Ποιό είναι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το 2022; Θα ενταχθούν τα έργα αυτά στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας;

  • Προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει στην υποβολή προτάσεων για τη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» για να χρηματοδοτήσει έργα όπως είναι η αποκατάσταση της λιμνοδεξαμενής του Βαφειού στη Λέσβο και την ανακατασκευή του δικτύου άρδευσης της ίδια λιμνοδεξαμενής; Θα συνάψει η Περιφέρεια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Δυτικής Λέσβου για τα αναγκαία έργα στην λιμνοδεξαμενή του Βαφειού, ώστε να αντιμετωπισθούν τα όποια ζητήματα υπάρχουν με την κυριότητα του έργου;

  • Προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους των 10 νησιών του βορείου Αιγαίου (μέσω προγραμματικών συμβάσεων) για την υποβολή προτάσεων στην δράση 4.3.4: αγροτική οδοποιία προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα αναγκαία έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στα νησιά μας;

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ