Αύξηση κατά 847 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Νοέμβριο φτάνοντας συνολικά τα 5,786 δισ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2020.