Σάββατο 13.08.2022

Αποδοχή πιστώσεων για Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Μελέτη Σκοπιμότητας για μονάδα παραγωγής βιοαερίου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου ενέκρινε πρόσφατα την αποδοχή πιστώσεων που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ για το έργο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Λήμνου, ενώ εγκρίθηκε και η αποδοχή χρηματοδότησης, ύψους 60.000 ευρώ, για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου στη Λήμνο.

Ειδικότερα, έγινε αποδοχή συνολικής πίστωσης ύψους 1.083.760€ για την εκτέλεση της πράξης «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Λήμνου», η οποία με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την

υγεία – πρόνοια, πολιτισμός – τουρισμός, με προϋπολογισμό 488.560€

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης

και έγκαιρης προειδοποίησης, με προϋπολογισμό 595.200€

Επίσης, έγινε αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 60.000€ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI), για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με τη δημιουργία μονάδας αναερόβιας χώνευσης για παραγωγή βιοαερίου,  αξιοποιώντας βιοαπόβλητα του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και μελλοντικά βιοαπόβλητα από προδιαλεγμένα Αστικά Στερεά Απόβλητα (καφέ κάδος) του νησιού.  Η μελέτη θα περιλαμβάνει αναλυτική εκτίμηση του δυναμικού

βιομάζας του νησιού, ενδεικτική χωροθέτηση της μονάδας και κατάρτιση

προκαταρκτικού επιχειρηματικού σχεδίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ