Τετάρτη 27.09.2023

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021: Αποτελέσματα Μόνιμου Πληθυσμού / 2021 Population – Housing Census: Results of Resident Population

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αποστέλλει το δημοσίευμα: «Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021: Αποτελέσματα Μόνιμου Πληθυσμού κατά Ομάδες Ηλικιών, Ιθαγένεια, Τόπο Γέννησης, Οικογενειακή Κατάσταση και Μέγεθος και Σύνθεση Νοικοκυριού (31.08.2023)».

Περισσότερες πληροφορίες για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 είναι διαθέσιμες στον υπερσύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/2021-census-res-pop-results

The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT)  is sending the publication: 2021 Population-Housing Census: Results of Resident Population by Age groups, Citizenship, Place of birth, Legal marital status, Size and composition of households (31.08.2023) ”.

 

More information on 2021 Population-Housing Census: https://www.statistics.gr/en/2021-census-res-pop-results

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ