Δευτέρα 05.12.2022

Ασφάλεια ζωής – Δικαιούχοι: Πόσο εύκολα θα αποζημιωθούν

Η ασφάλεια ζωής είναι το ασφαλιστικό προϊόν που θα καλύψει την οικογένεια ή άλλα εξαρτώμενα μέλη καθώς και τους κόπους ζωής του συμβαλλόμενου, σε περίπτωση θανάτου του, επιτρέποντάς έτσι την εξυπηρέτηση οικονομικών υποχρεώσεων και διασφάλιση ποιοτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για σπουδές, περίθαλψη υγείας κ.ο.κ.. Τι συμβαίνει όμως όταν στη μέση μπαίνουν τα κληρονομικά;

Οι ειδήμονες από τον ασφαλιστικό και νομικό κλάδο διευκρινίζουν κατ’ αρχάς ότι τα ασφαλιστήρια ζωής αποτελούν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου που συνάπτονται μεταξύ δύο μερών (λήπτης της ασφάλισης-ασφαλιστική εταιρεία) υπέρ τρίτων (δικαιούχοι) και κατά συνέπεια το δικαίωμα είσπραξης τους ασφαλίσματος ως αποζημίωση εφόσον επέλθει ο κίνδυνος θανάτου δεν σχετίζεται με την κληρονομιά. Αρκεί βέβαια ο λήπτης να είχε μεριμνήσει όσο ήταν εν ζωή να ορίσει ονομαστικώς τους δικαιούχους στο ασφαλιστήριό του.

Με τον τρόπο αυτό, τα πρόσωπα που προβλέπεται ως δικαιούχοι να λάβουν το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μετά τον θάνατο του λήπτη θα το εισπράξουν κανονικά εφόσον ειδοποιήσουν εγγράφως το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας σχετικά με το γεγονός της απώλειας και προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εν προκειμένω, η διαδικασία απόδοσης του ασφαλίσματος δεν επηρεάζεται από τη συμπερίληψη ή μη των δικαιούχων στους κληρονόμους του θανόντος, ούτε και από το εάν θα αποδεχθούν ή όχι την κληρονομιά.

Στον αντίποδα, τα πράγματα θα περιπλακούν αν ο λήπτης της ασφάλισης δεν είχε διευκρινίσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα που θα τύχουν αποζημίωσης στην περίπτωση θανάτου του παρά όρισε ως δικαιούχους τους «νόμιμους κληρονόμους», είτε πάλι δεν προέβη σε καμία από τις δύο ενέργειες οπότε το ασφάλισμα που προκύπτει από το συμβόλαιο θα συμπεριληφθεί στην κληρονομιά.

Στην περίπτωση αυτή, οι νόμιμοι κληρονόμοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ασφαλιστική εταιρεία όλα τα αναγκαία έγγραφα που να πιστοποιούν την ιδιότητα αυτή, κάτι που συχνά συνοδεύεται από αμφισβητήσεις και χρονοβόρες ενίοτε δικαστικές διαμάχες. Έπειτα, οι δικαιούχοι του ασφαλίσματος δεσμεύονται τρόπον τινα, καθώς για την είσπραξη του ποσού από το ασφαλιστήριο ζωής θα πρέπει κατ’ ανάγκη να αποδεχθούν την κληρονομιά. Η αποποίηση της κληρονομιάς θα απαλείψει και το δικαίωμα αποζημίωσης από την εταιρεία.

Δύο σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να έχουν κατά νου οι ενδιαφερόμενοι, είναι η περίπτωση καταβολής τους ασφαλίσματος από το συμβόλαιο ζωής βάσει της κληρονομικής εξ αδιαθέτου διαδοχής -ορίζονται έξι τάξεις από τα παιδιά του εκλιπόντος έως το δημόσιο που καλούνται να αποφασίσουν περί την αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς- καθώς και πώς μπορείτε να αποπληρώσετε τους φόρους κληρονομιάς φροντίζοντας για μια τέτοια ασφάλιση των γονιών σας. Ενημερωθείτε αντίστοιχα εδώ και εδώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ