Τρίτη 16.04.2024

Δημοπρατείται το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Παπάδου στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου η προκήρυξη για το έργο προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού του Παπάδου στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017, συνολικού προϋπολογισμού 260.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την πραγματοποίηση εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του παιδικού σταθμού, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας. Ο χρόνος περαίωσης των εργασιών προβλέπεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ