Σάββατο 22.01.2022

Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Λήμνου και η ημερήσια διάταξη του.

TOP

Δημοτικό Συμβούλιο  θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  την  29η  Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή(12.00-13.00.)

Η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ