Τρίτη 06.06.2023

Διπλή συνεδρίαση από το Δήμο Δυτικής Λέσβου στις 26 Απριλίου 2023

       Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί   στην Καλλονή την 26 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής.

       Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Πάππος Κωνσταντίνος

1ο Έγκριση Α΄ αναμόρφωση στοχοθεσίας προϋπολογισμού Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Δυτικής Λέσβου, οικονομικού έτους 2023
2ο 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
3ο 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
4ο Διαβίβαση αιτήματος κ. Γεωργίου Κρικλάνη και λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής
5ο Ορισμός Υπολόγου  και  Διαχειριστή (υπεύθυνου) Λογαριασμού
6ο Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Δυτικής Λέσβου
7ο Ορισμός δικαστικών επιμελητών για κοινοποίηση κτηματολογικής αγωγής
8ο Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την ανθρωπιστική-κοινωνική αρωγή προς συνδημότες μας σε ανάγκη για σοβαρούς λόγους υγείας/ένδειας.
                  ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

9ο 2η Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος 2023
10ο Αναγνώριση της αδυναμίας εκτέλεσης και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών συλλογής, έρευνας, & επεξεργασίας εξειδικευμένων στοιχείων σε σύμβουλο υποστήριξης για την ενοποίηση, αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου μονοπατιών/ διαδρομών πεζοπορίας, ποδηλασίας και επιλεγμένων σημείων ενδιαφέροντος και χώρων αναψυχής
11ο Ορισμός πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου εκμίσθωσης ακινήτων και ιαματικής πηγής «Ιπποκράτης» Πολιχνίτου και της υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου από την εταιρεία TKC KOLEKSION AE
12ο Έγκριση διαδικασιών μίσθωσης νέου (2ου) χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των κατοίκων της Καλλονής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
13ο Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης χώρου στάθμευσης στον οικισμό Πέτρας
14ο Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Κλειούς στη θέση «Τσαμάκια» στην κα Τσομπανέλλη Αμαλία του Νικολάου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ιωακείμ Ζαχαρώ

15ο Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Δημόσιου ΙΕΚ Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

16ο Σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών α) «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων-κοιμητηρίων» και β) « Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων»
17ο Σύναψη και ανάθεση δημόσιων συμβάσεων για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Κοπή θάμνων, υψηλών χόρτων κλπ. χώρων πρασίνου Δήμου Δυτικής Λέσβου
18ο Συγκρότηση Επιτροπής Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής   για το έτος  2023
19ο Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής ελέγχου τήρησης των όρων του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Δυτικής Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

20ο Διατύπωση Γνώμης για «Τοποθέτηση Καθρεπτών» Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΙΟΥ»
21ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ΄αριθμ 17/2022 απόφαση ΕΠΖ & 151/2022 απόφαση ΔΣ «Παραχώρηση Προσωρινής θέσης στάσης για φορτοεκφόρτωση στην Τ.Κ Μεσοτόπου».
22ο Διατύπωση Γνώμης για «Πεζοδρόμηση δρόμου στην Κοινότητα Μανταμάδου».
23ο Διατύπωση Γνώμης για «Πεζοδρόμηση δρόμου στην κοινότητα Πέτρας».
24ο Διατύπωση Γνώμης για τοποθέτηση η μη κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων, για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων σε παραλιακή οδο του οικισμού Πέτρας 
25ο Διατύπωση Γνώμης για «Τοποθέτηση Πινακίδων  αναγγελίας κινδύνου –δηλωτικές K-16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών)  σε εκπαιδευτήρια»
26ο Τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης και καθρεπτών στη ΔΚ Καλλονής
27ο Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας οδού Μήθυμνα-Βαφειός
28ο Τοποθέτηση πινακίδων αναγγελίας κινδύνου ΔΚ Πέτρας
29ο Εξέταση αίτησης Παπαδημητρίου Μαριάνθης

 

       Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε Τακτική Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ως Διοικητικού Συμβουλίου των Κληροδοτημάτων, που θα πραγματοποιηθεί στην Καλλονή την 26 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 21:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής.

       Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις  α)του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και β)του Ν.4182/2013.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ                                                                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

1ο Εφαρμογή συστάσεων διαχειριστικού ελέγχου (με υπογράμμιση)

Σχετ. :  α) Η με αριθμ.125/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου                                  

             β)  Η με αριθμ. ΕΜΠ. 17/18.7.2019 έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών ελέγχων ΔΥΕΕ στο νομό Λέσβου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ