Τετάρτη 29.03.2023

Διπλή συνεδρίαση στο Δήμο Δυτικής Λέσβου στις 6 Φεβρουαρίου  2023

       Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί   στην Καλλονή την 6 Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής.

       Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Εισηγητής ο κος Κατράνης Νίκος

1ο Ετήσια έκθεση του 2022 του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου
 

 

       Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί   στην Καλλονή την 06 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής.

       Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής Εισηγητής Γενικός Γραμματέας Χατζηκομνηνός Αριστείδης

1ο Γνωμοδότηση σχετικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τίτλο «Δομή προσωρινής φιλοξενίας του αρθ. 8 του Ν. 4375/2016 στη θέση «ΒΑΣΤΡΙΑ» της Δ.Ε. Λουτροπόλεως  Θερμής του Δήμου Μυτιλήνης και Δ.Ε.  Αγιας Παρασκευής του Δήμου Δυτικής Λέσβου του Ν. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Με προφορική εισήγηση).
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Πάππος Κων/νος

2ο Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του Δήμου Δυτικής Λέσβου ,ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
                  ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

3ο 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δυτικής Λέσβου έτους 2023 και αντίστοιχη     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2023.
4ο Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Αλάνης Γεώργιος

5ο Έγκριση 3ης παράτασης χρόνου έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, Δ.Κ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
6ο Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης για τα προϊόντα κατεδαφίσεων της Βρίσας.
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ιωακείμ Ζαχαρώ

7ο Α΄ Κατανομή πίστωσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2023
8ο Αιτήματα για δημιουργία παραρτήματος του Πειραματικού ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ στην Καλλονή του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

9ο Καταβολή τελών κοιμητηρίων στο Δήμο Δυτικής Λέσβου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ