Τρίτη 16.04.2024

Εγκρίθηκε η έκθεση διαχείρισης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. και Γενική Συνέλευση

Σε σημερινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε., αποφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε., επί των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο 01-01-2023 έως 31-12-2023, καθώς και την πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις 22 Μαρτίου 2024 στις 10:00 το πρωί.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα συγκληθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ