Κυριακή 19.05.2024

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικινδύνων απορριμμάτων και αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης από τον τοπικό ΦΟΔΣΑ (ΔΕΔΑΠΑ Λέσβου)»

Σήμερα Πέμπτη 9 Μαΐου 2024, εγκρίθηκε από το Διοικητικό  Συμβούλιο της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Μυτιλήνης για «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικινδύνων απορριμμάτων και αποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης από τον τοπικό ΦΟΔΣΑ (ΔΕΔΑΠΑ Λέσβου)».

Η σύμβαση αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων που συλλέγονται εντός επικράτειας του Δήμου Μυτιλήνης και οδηγούνται προς υγειονομική ταφή είτε απευθείας, είτε διαμέσου του ΣΜΑ Γέρας και του ΣΜΑ Μυτιλήνης στον κεντρικό ΧΥΤΑ Λέσβου. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες και η συνολική δαπάνη υπολογίζεται σε 1.026.775,84 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά από ιδρύσεως της ΔΕΔΑΠΑΛ συνάπτεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και Δήμου – μέλους της για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με την εξέλιξη αυτή, η διαχείριση των αστικών συμμείκτων απορριμμάτων θα γίνεται πλέον εντός οργανωμένου πλαισίου, με τον Δήμο Μυτιλήνης να απαλλάσσεται από ΦΠΑ ύψους 174.551,89 ευρώ για το οκτάμηνο (και 261.827,84 ευρώ ετησίως), που αποτελεί ένα σημαντικό όφελος και για εκείνον και για τους δημότες του.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, ενώ θα διερευνηθεί και η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων και με τους Δήμους Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ