Κυριακή 19.05.2024

Εκδήλωση παρουσίασης της νέας πεζοπορικής διαδρομής της Χίου “Λιθί-Αγιάσματα”

Συνημμένα παρακαλούμε βρείτε την Πρόσκληση για την εκδήλωση παρουσίασης της νέας πεζοπορικής διαδρομής της Χίου “Λιθί-Αγιάσματα”.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου στην αίθουσα “Μιχαήλ Βουρνούς” της ΠΕ Χίου, ώρα 11.00 π.μ.

Υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στην εκδήλωση, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ