Κυριακή 21.07.2024

Ενηµερότητα “όλα σε ένα”: Ενιαίο πιστοποιητικό για φόρους – εισφορές από 30 Σεπτεµβρίου – Θα εκδίδεται ηλεκτρονικά σε χρόνο-εξπρές

Τέλος στις χωριστές ενηµερότητες από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία βάζει το νέο σούπερ πιστοποιητικό που θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και σε χρόνο-εξπρές για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν οικονοµικές εκκρεµότητες µε το ∆ηµόσιο.

Με το νέο καθεστώς, οι φορολογούµενοι που θέλουν να εισπράξουν χρήµατα ή να πωλήσουν ακίνητα ή χρειάζονται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα µπορούν από το τέλος Σεπτεµβρίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πύλη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και θα λαµβάνουν το ενιαίο πιστοποιητικό οικονοµικής ενηµερότητας, το οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους.

Πώς θα εκδίδεται το ενιαίο πιστοποιητικό για φόρους – εισφορές

Για την έκδοσή του η πλατφόρµα θα αντλεί µέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία στοιχεία για τις οφειλές από το πληροφοριακό σύστηµα φορολογικού µητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστηµα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και εφόσον µετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν αρρύθµιστα ή «κόκκινα» χρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές θα εκδίδει το πιστοποιητικό οικονοµικής ενηµερότητας. Το νέου τύπου έγγραφο θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόµενη χρήση και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα.

Τη συγχώνευση της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενηµερότητας καθώς και τα βήµατα για την έκδοση του νέου ενιαίου πιστοποιητικού προβλέπει ρύθµιση που έχει ψηφισθεί από τη Βουλή, σύµφωνα µε την οποία:

 

  • Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα δύναται να αιτηθεί, µέσω ειδικής πλατφόρµας προσβάσιµης µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή µορφή.
  • Η µελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για τη νοµοθετική ρύθµιση φορολογικών θεµάτων που επηρεάζουν τις επενδύσεις.Το πιστοποιητικό οικονοµικής ενηµερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόµιµη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθµών και τις Εισαγγελίες όλης της χώρας, όταν είναι κατά νόµο υποχρεωτική η προσκόµιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενηµερότητας.
  • Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονοµικής ενηµερότητας η πλατφόρµα αντλεί µέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδοµένα από το πληροφοριακό σύστηµα φορολογικού µητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστηµα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι απαιτούµενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται µέσω του Κέντρου ∆ιαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρµας αναµένεται να ξεκινήσει στις 30 Σεπτεµβρίου 2024.

Επισηµαίνεται ότι οι φορολογούµενοι ακόµη και εάν έχουν ρυθµισµένες ή µη ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν τη δυνατότητα να λάβουν µέσα σε λίγα λεπτά φορολογική ενηµερότητα για τις συναλλαγές τους, όπως η µεταβίβαση ακινήτων ή η είσπραξη χρηµάτων από το ∆ηµόσιο, ενώ το επόµενο διάστηµα θα γίνεται ψηφιακά και η βεβαίωση οφειλής για φορολογούµενους που έχουν ληξιπρόθεσµα και αρρύθµιστα χρέη. Η νέα αυτοµατοποίηση της διαδικασίας αφορά πάνω από 300.000 συναλλαγές τον χρόνο διευκολύνοντας τους φορολογούµενους.

 

πηγή: parapolitika

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ