Τρίτη 03.10.2023

Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού στις θέσεις Ταβάρι, Άναξος και Βατερά

Το δρόμο για την ανάπλαση και του παραλιακού μετώπου της Ανάξου ανοίγει η σημερινή υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΡΜΟΣ Βορείου Αιγαίου», για την εκπόνηση μελετών που αφορούν στο έργο «Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού στις θέσεις Ταβάρι, Άναξος και Βατερά».

Ειδικότερα, ο επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού προβλέπεται:

στην περιοχή Ταβάρι, αφορά μήκος περίπου 1.000 μέτρων

στη θέση «οικισμός Άναξος», μήκος 1.000 μέτρων

στη θέση «Βατερά», μήκος 2.500 μέτρων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ