Κυριακή 17.10.2021

Επίδομα πετρελαίου: Αυξημένο ποσό, περισσότεροι οι δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις

Αύξηση του προβλεπόμενου κονδυλίου για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και πιθανή αύξηση των δικαιούχων που θα υπολογιστούν με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του 2020 εξετάζεται στο οικονομικό επιτελείο. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις που παρατηρούνται στα καύσιμα, με τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι περισσότεροι, λόγω των μειωμένων εισοδημάτων που εμφάνισαν το 2020

Το ποσό βάσης θα είναι τα 260 -265 ευρώ, και ακριβώς επειδή πολλοί φορολογούμενοι εμφάνισαν μειωμένα εισοδήματα το 20202, θεωρείται πολύ πιθανό, οι δικαιούχοι να είναι φέτος περισσότεροι.

Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία, είτε αυτά ενοικιάζονται, είτε παραχωρούνται δωρεάν, είτε ιδιοκατοικούνται. Τα κριτήρια είναι:

  1. Αγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
  2. Εγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  3. Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ που κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

Όσοι πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης και φυσικά πρόσωπα που έχουν πάνω από δύο αυτοκίνητα, δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ