Σάββατο 02.03.2024

Επιστροφή του ΕΦΚ σε αγρότες και τέλη Ι.Χ. με το μήνα

1 ΕΦΚ για αγροτικό πετρέλαιο

Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο θα συνεχιστεί και για το 2023.  Το ποσό που θα επιστραφεί ανέρχεται σε 0,41 ευρώ ανά λίτρο εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου.

2 Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

ADVERTISEMENT

Προβλέπεται παράταση για άλλο ένα εξάμηνο, μέχρι τις 31-12-2023, της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 13% στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων (εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, κόμιστρα ταξί κ.λπ.), στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στην εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων τέχνης, στα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων, στα γυμναστήρια, στα κολυμβητήρια, στις σχολές χορού που δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και στο τουριστικό πακέτο.

Επιπλέον, παρατείνεται για άλλο ένα εξάμηνο, μέχρι τις 31-12-2023, η ισχύς του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε μάσκες προστασίας, γάντια, αντισηπτικά, διαλύματα για την απολύμανση χώρων, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης και αιμοδιήθησης, απινιδωτές, ιατρικές συσκευές για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής και εισιτήρια κινηματογράφων.

3 Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Η διάταξη  προβλέπει ότι αν κάποιος άρει την ακινησία του αυτοκινήτου του και το επανακυκλοφορήσει για ένα μήνα θα πληρώσει μόνο το 1/12 των ετησίων τελών κυκλοφορίας του 2023, εάν το επανακυκλοφορήσει για δύο μήνες τα 2/12, εάν για 3 μήνες τα 3/12, εάν για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής. 

4 Κατάργηση προστίμων

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό αποτέλεσμα ή φόρος προς καταβολή ύψους μέχρι 100 ευρώ, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ αν πρόκειται για μισθωτό, συνταξιούχο ή εισοδηματία, ή των 250 – 500 ευρώ αν πρόκειται για επιτηδευματία ή αγρότη.

5 Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

α) Προβλέπεται η διαβίβαση στην ΑΑΔΕ από κάθε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στοιχείων που αφορούν:

(α) συναλλαγές που εκτελούνται μέσω τερματικών, ημεδαπής ή αλλοδαπής, «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS)» αποδοχής καρτών πληρωμών,

(β) συναλλαγές μέσω λογαριασμών και κάθε είδους χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Στους παρόχους που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις αυτές θα επιβάλλονται πρόστιμα από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Επιπλέον, από τους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου με έδρα ή με τόπο πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δύναται να επιβάλλεται η διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

β) Τα τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS)», ημεδαπής και αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις πρέπει να διασυνδέονται υποχρεωτικά και να παρέχουν στην ΑΑΔΕ τις καθοριζόμενες πληροφορίες συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσής τους με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Σε κάθε επιχείρηση που έχει υποχρέωση χρήσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS), ως δικαιούχος πληρωμής και παραβαίνει τις υποχρεώσεις διασύνδεσης των τερματικών αυτών με τη Φορολογική Διοίκηση θα επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ανά φορολογικό έτος.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε9

Διευκολύνσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Διευκολύνσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων: α) Ορίζεται ότι σε κάθε εκποιητική δικαιοπραξία για τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α Κ.Φ.Δ. (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ), το οποίο μνημονεύεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το σχετικό συμβόλαιο, πιστοποιεί μόνο ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ των πέντε προηγουμένων της μεταβίβασης ετών ή έξι, εάν έχει ήδη εκδοθεί ο ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, και όχι ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος για το συγκεκριμένο ακίνητο και ότι έχει ρυθμισθεί ο ΕΝΦΙΑ των υπόλοιπων ακινήτων για τα έτη αυτά, όπως ίσχυε ως τώρα. Επίσης, απαλείφονται περιπτώσεις χορήγησης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ με παρακράτηση του τιμήματος από τον συμβολαιογράφο, αφού πλέον με την παραπάνω τροποποίηση αυτές καθίστανται περιττές.

Επιπλέον, ορίζεται ότι, εάν το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκδίδεται μετά την πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, στο εν λόγω πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ για έξι έτη (και όχι πέντε έτη ως ίσχυε).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

3:11 μμ

re