Τρίτη 28.03.2023

Έρχονται οι δωρεάν σύμβουλοι του αγρότη με πρόγραμμα 80 εκατ. ευρώ

Έως τρία «πακέτα» δωρεάν συμβουλών από πιστοποιημένους γεωπόνους και κτηνιάτρους, για θέματα από τη γεωργία ακριβείας έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από την τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μέχρι την ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων, θα έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μέσω της νέας δράσης «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η νέα δράση σχεδιάζεται να προκηρυχθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας (28 – 29 Μαρτίου) και ο προϋπολογισμός της (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 122.000 συμβουλές έως το 2024. Ανά περιφέρεια, ειδικότερα, ο προϋπολογισμός είναι:

Κεντρικής Μακεδονίας 15,2 εκατ. ευρώ,
Κρήτης 13 εκατ. ευρώ,
Θεσσαλίας 9,8 εκατ. ευρώ,
Πελοποννήσου 8 εκατ. ευρώ,
Δυτικής Ελλάδας 7,8 εκατ. ευρώ,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 7,2 εκατ. ευρώ,
Στερεάς Ελλάδας 5,8 εκατ. ευρώ,
Δυτικής Μακεδονίας 4 εκατ. ευρώ,
Βορείου Αιγαίου 3,3 εκατ. ευρώ,
Ηπείρου 2,2 εκατ. ευρώ,
Νοτίου Αιγαίου 1,8 εκατ. ευρώ,
Ιονίων Νήσων 1,1 εκατ. ευρώ
και Αττικής 800 χιλιάδων ευρώ.
Από τη μείωση του κόστους παραγωγής έως τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών και κατ’ επέκταση η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα σε τομείς όπως της γεωργίας ακριβείας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, των νέων τεχνολογιών και μεθόδων καλλιέργειας, της καθετοποίησης της παραγωγής, της χρήσης υποπροϊόντων και αποβλήτων για τη βιοοικονομία, της ορθολογικής χρήσης νερού, λιπασμάτων και ζωικών αποβλήτων, της καινοτομίας και των τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνιών.

Όλα αυτά έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι πακέτα συμβουλών, τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι παραγωγοί:

– 1ο Πακέτο Συμβουλών: παρέχονται για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

– 2ο Πακέτο Συμβουλών: παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

– 3ο Πακέτο Συμβουλών: παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων με στόχο τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

– 4ο Πακέτο Συμβουλών: παρέχονται για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

– 5ο Πακέτο Συμβουλών: παρέχονται για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

– 6ο Πακέτο Συμβουλών: αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Δωρεάν οι συμβουλές, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στο πεδίο
Οι συμβουλές παρέχονται δωρεάν στους αγρότες και κτηνοτρόφους, από συγκεκριμένες δομές και τους γεωτεχνικούς που τις στελεχώνουν και έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», ενώ προβλέπεται διαρκής και επιτόπια παρακολούθηση της πορείας υιοθέτησης και εφαρμογής των προτεινόμενων συμβουλών με καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, της προόδου των διαφόρων σταδίων εφαρμογής καθώς και των αποτελεσμάτων τους, ώστε έμπρακτα και ουσιαστικά να εμπεδώνονται από τους παραγωγούς και να συμβάλλουν στη λήψη των σωστών αποφάσεων για την τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Επισημαίνεται ότι η δράση δίνει ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των νέων γεωργών καθώς και των παραγωγών σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές με σκοπό να βελτιωθούν αφενός οι όροι άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές και αφετέρου η θέση και το εισόδημα των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας. Στόχος της είναι επίσης να συμβάλλει και στην κατεύθυνση αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του επιστημονικού και γεωτεχνικού δυναμικού της χώρας και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων.

 

πηγή: https://www.powergame.gr/

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ