Κυριακή 19.05.2024

Έρευνα: Πώς η Tεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει το τοπίο στον κλάδο της φιλοξενίας

Με την ικανότητά της να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη καθίσταται απαραίτητη, καθώς έχει τη δύναμη να βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα, μεταμορφώνοντας τις βασικές λειτουργίες στον κλάδο της φιλοξενίας. Σε αυτή τη διαπίστωση κατέληξε η ειδική έκθεση της ‘Ένωσης Hospitality Sales & Marketing Association International, με τίτλο η κατάσταση των πωλήσεων ξενοδοχείων, του μάρκετινγκ και του ταλέντου βελτιστοποίησης εσόδων 2023-2024.

Μία από τις βασικές πτυχές του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης στη φιλοξενία, είναι η ενσωμάτωσή της σε διάφορες εφαρμογές. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια αυτόνομη οντότητα, αλλά μια εξέλιξη που μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα σε υπάρχοντα εργαλεία. Σύμφωνα με την έκθεση, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη κατανόησης από τους επιχειρηματίες της φιλοξενίας, για το πώς μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη και να διασφαλίσουν ότι οι ομάδες τους είναι ικανές στη χρήση αυτών των νέων δυνατοτήτων.

Η μεταμορφωτική επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης, διαπερνά κάθε πτυχή του τουριστικού τομέα, από τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ έως τη διαφήμιση, τη διαχείριση εσόδων, τα προγράμματα αφοσίωσης και τη διανομή. Στην ουσία, σύμφωνα με την έκθεση, η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρηματίες του κλάδου, ενώ τώρα είναι η στιγμή που θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές της για δημιουργία αξίας. Το εξατομικευμένο, στοχευμένο περιεχόμενο ξεπερνά τις γενικές καμπάνιες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει, να κλιμακώσει και να απλοποιήσει τη δημιουργία του. Εξάλλου, το 73% των αγοραστών αναμένει από τα brands να κατανοήσουν τις μοναδικές ανάγκες και προσδοκίες τους.

Ενδυνάμωση των ομάδων πωλήσεων

Στη διαχείριση πωλήσεων, η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει ανεκτίμητες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των πελατών και τις τάσεις της αγοράς, εξοπλίζοντας τις ομάδες πωλήσεων με δυνατότητες λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων. Οι αλγόριθμοι προγνωστικών στοιχείων αναλύουν εκτεταμένα σύνολα δεδομένων, εξάγοντας πολύτιμες πληροφορίες που επιτρέπουν στις ομάδες πωλήσεων να ιεραρχήσουν αποτελεσματικά τους δυνητικούς πελάτες. Τα προηγμένα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρουν προγνωστική βαθμολογία υποψηφίων πελατών, βελτιώνοντας τη διαχείριση δυνητικών πελατών. Παράλληλα, βελτιώνουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι πωλητές για επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των email, των παρουσιάσεων πωλήσεων και των προτάσεων, διασφαλίζοντας πιο αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες.

Ενίσχυση Στρατηγικών Μάρκετινγκ

Η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση των στρατηγικών μάρκετινγκ, αξιοποιώντας προγνωστικά στοιχεία για την ανάλυση δεδομένων, την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των πελατών και την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες μάρκετινγκ να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων και να αναπτύσσουν εξαιρετικά αποτελεσματικές καμπάνιες. Οι μηχανές εξατομίκευσης με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες σε μεμονωμένους επισκέπτες με βάση τις προτιμήσεις, τη συμπεριφορά του παρελθόντος και τα δημογραφικά τους στοιχεία. Η τεχνητή νοημοσύνη εξουσιοδοτεί τη δημιουργία, την παραγωγή και τη διαχείριση περιεχομένου ενισχύοντάς το, καθώς και τη δημιουργία εσόδων από πλατφόρμα και την εξατομίκευση περιεχομένου για το κοινό. Τα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο και οι εικονικοί βοηθοί αλληλεπιδρούν με τους επισκέπτες, παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις και βοήθεια, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην αφοσίωση των πελατών. Περαιτέρω, τα προγράμματα αφοσίωσης αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να προσφέρουν εξατομικευμένες προτάσεις, ενισχύοντας έτσι την πίστη των πελατών και κατ’ επέκταση αυξάνοντας τα έσοδα.

Βελτιστοποίηση διαχείρισης εσόδων

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει σημαντικά τη διαχείριση εσόδων στον κλάδο της φιλοξενίας, χρησιμοποιώντας προγνωστικά μοντέλα για την ανάλυση ιστορικών δεδομένων και την πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης και εσόδων. Βοηθά τις ομάδες διαχείρισης εσόδων να βελτιστοποιήσουν τις τιμές και τη διαθεσιμότητα για να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα, βοηθώντας στον καθορισμό δυναμικής τιμολόγησης με βάση τη ζήτηση, την πληρότητα και άλλους παράγοντες, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά πληρότητας και τις τιμές δωματίων. Σήμερα, υπάρχουν κορυφαίες λύσεις οι οποίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για ακριβείς προβλέψεις ζήτησης και δυναμική τιμολόγηση.

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας

Στο πλαίσιο της έκθεσης, έγινε απολύτως σαφές ότι ο βαθύς αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνά τις εικασίες. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνει τα οφέλη της πέρα από τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη των αναγκών συντήρησης στα δωμάτια του ξενοδοχείου, τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία του ξενοδοχείου.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διαδραματίζουν επίσης κεντρικό ρόλο στη βελτιστοποίηση του χρόνου του προσωπικού γύρω από τη διαχείριση της φήμης, επεξεργάζοντας και αναλύοντας γρήγορα τις κριτικές πελατών για τον εντοπισμό τάσεων και τομέων βελτίωσης. Για παράδειγμα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση διαδικτυακών κριτικών και αλληλεπιδράσεων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσφέρουν στα στελέχη χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και του μάρκετινγκ.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο, καταλήγει η έκθεση, καθώς έχει γίνει στρατηγική επιταγή για τον κλάδο της φιλοξενίας. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, η εκπαίδευση σχετικά με τις εφαρμογές της και η υιοθέτηση στρατηγικών και chatbot που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι ζωτικής σημασίας. Και, όπως ανέφερε ο ειδικός της τεχνητής νοημοσύνης Michael Goldrich, «Η καθυστέρηση υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, είναι οργανωτική αποσύνθεση». Αυτό τονίζει την επείγουσα ανάγκη για τη βιομηχανία φιλοξενίας να αγκαλιάσει την τεχνητή νοημοσύνη και να αποφύγει τη στασιμότητα.

Να σημειωθεί ότι η Hospitality Sales & Marketing Association International είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη των ξενοδοχείων για έξυπνη, βιώσιμη αύξηση των εσόδων τους. Ιδρύθηκε το 1927 και είναι ένας οργανισμός μελών που περιλαμβάνει περισσότερα από 5.000 μέλη σε όλο τον κόσμο, με 40 παραρτήματα στην περιοχή της Αμερικής.

πηγή: https://www.travel.gr/

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ