Κυριακή 28.05.2023

Ετήσια έκθεση του 2022 του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί   στην Καλλονή την 25 Μαρτίου  2023, ημέρα Παρασκευη και ώρα 22:00 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής.

       Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Εισηγητής ο κος Κατράνης Νίκος

1ο Ετήσια έκθεση του 2022 του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Δυτικής Λέσβου
 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ