Κυριακή 19.05.2024

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 70 κατηγορίες εισοδημάτων που «καλύπτουν» τα τεκμήρια

Φορολογικές δηλώσεις: Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έως και 70 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων και εσόδων που απέκτησαν το 2023, για να καλύψουν πρόσθετες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, έχουν εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

 

Σύμφωνα, ειδικότερα, με το βιβλιαράκι οδηγιών για τη συμπλήρωση της φετινής φορολογικής δήλωσης που εξέδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής οι προστιθέμενες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτουν λόγω τεκμηρίων μπορούν να καλυφθούν με:

Α) Εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο (αυτοτελώς στην πηγή). Τα εισοδήματα αυτά είτε προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 του βασικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης είτε συμπληρώνονται από τους ίδιους τους φορολογούμενους στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης, εφόσον η ΑΑΔΕ δεν έχει γι’ αυτά ηλεκτρονική πληροφόρηση ώστε να τα έχει προσυμπληρώσει στους κωδικούς 619-620 του ιδίου πίνακα.

Στην κατηγορία των εισοδημάτων αυτών περιλαμβάνονται:

1) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία αναπήρων 80% και άνω.

2) Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης ημεδαπής προέλευσης.

3) Επιδόματα τέκνων καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΑ. Tα ποσά των επιδομάτων τέκνων δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα κανενός μέλους της οικογένειας.

4) Εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις συνταξιούχων (του άρθρου 3 του Ν. 5045/2023 και του άρθρου 123 του Ν. 5078/2023). Πρόκειται για τις ενισχύσεις που δόθηκαν πέρυσι σε χιλιάδες συνταξιούχους εν είδει Δώρου Πάσχα, καθώς επίσης και για τις ενισχύσεις που δόθηκαν σε όσους συνταξιούχους δεν έλαβαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς.

5) Οικονομική ενίσχυση αναδοχής.

6) Εκλογική αποζημίωση.

7) Ανταποδοτικές υποτροφίες για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ και ερευνητικών-τεχνολογικών φορέων.

8) Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (άρθρο 64, Ν. 4756/2020).

9) Παροχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ (παροχή λόγω καταγγελίας σχέσης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα, παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, ειδικό εποχικό βοήθημα, παροχές που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας).

10) Μηνιαία ισόβια τιμητική παροχή στους Ελληνες οπλίτες του άρθρου 95 του Ν. 4714/2020 και ειδική σύνταξη των παθόντων και των οικογενειών όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

11) Μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρίες.

12) Μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρίες της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013, καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι εταιρίες αυτές διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. Στον ίδιο κωδικό αναγράφονται και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι εταιρίες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, που ασχολούνται με την διαχείριση πλοίων και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους.

13) Εισόδημα που με βάση τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) απαλλάσσεται και από το φόρο εισοδήματος.

14) Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ατομικές επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

15) Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που με βάση τις ΣΑΔΦ παρακρατείται φόρος με χαμηλότερο συντελεστή από αυτόν που προβλέπεται στον ΚΦΕ.

16) Απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από μισθωτή εργασία κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.

17) Απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.

18) Απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ

19) Το επίδομα ανεργίας που εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος 2023.

20) Μη εισαχθέντα μερίσματα και μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιριών που υπάγονται στο Ν. 4607/2019.

21) Διατροφή συζύγου και τέκνων, που λαμβάνεται είτε με δικαστική απόφαση είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

22) Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

23) Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.

24) Ποσοστό 65% της καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

25) Ποσοστό 100% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας.

26) Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

27) Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη.

28) Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.

29) Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

30) Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1η.1.2009)

31) Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά Ε.Ε./ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

32) Μερίσματα πλοιοκτητριών εταιριών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975, πλοιοκτητριών εταιριών που φορολογούνται με το άρθρο 26α του Ν. 27/1975 και εταιριών που φορολογούνται με το άρθρο 26δ του Ν. 27/1975.

33) Μερίσματα εταιριών ναύλωσης γυμνού πλοίου δεύτερης κατηγορίας και μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση δεύτερης κατηγορίας.

34) Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις πλοίων δεύτερης κατηγορίας του Ν. 27/1975 και πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που φορολογούνται με το άρθρο 57 του Ν. 4646/2019.

35) Υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιριών πλοίων δεύτερης κατηγορίας κ.λπ. του Ν. 27/1975 και πλοιοκτητριών εταιριών του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019.

36) Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις που φορολογούνται με το άρθρο 57 του Ν. 4646/2019.

37) Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

38) Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου.

39) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

40) Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία.

41) Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.

42) Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.

43) Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

44) Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

45) Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων.

46) Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

47) Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του Ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου.
48) Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.

49) Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ενωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος.

50) Αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών που συμπράττουν στην απονομή συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Ποια άλλα έσοδα γίνονται «ασπίδα»

Για να καλύψουν διαφορές μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος, οι φορολογούμενοι μπορούν και φέτος να επικαλεστούν μια σειρά ποσών που δεν αποτελούν εισόδημα. Ειδικότερα:

Β) Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα: Τα ποσά αυτά συμπληρώνονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

51) Το τίμημα από πώληση ακινήτου.

52) Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία.

53) Το τίμημα από τη διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

54) Εισαγωγή συναλλάγματος.

55) Δάνεια.

56) Κληρονομιές χρηματικών ποσών.

57) Εισπραχθείσες δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.

58) Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.

59) Χρηματική αποζημίωση που εισπράχθηκε για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου.

60) Αποζημίωση για ηθική βλάβη.

61) Υποτροφίες.

62) Επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών. Πρόκειται για τις εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις ύψους 150 – 200 ευρώ που χορηγήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 σε χαμηλοσυνταξιούχους (με μηνιαίες συντάξεις μέχρι 700 ευρώ), σε συνταξιούχους αναπήρους και σε άλλες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων.

63) Εκτακτη οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων. Πρόκειται για την εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ που χορηγήθηκε σε κάθε μακροχρόνια άνεργο ο οποίος:

α) συμπλήρωσε την 30ή/11/2022 άνω των 12 και έως 24 μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ,

β) δεν ήταν δικαιούχος κανενός άλλου είδους παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης από τη ΔΥΠΑ, εξαιρουμένων των παροχών που προέρχονται από τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής,

γ) δεν ήταν δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία και του επιδόματος τέκνων.

64) Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.

65) Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεολυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου.

66) Προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χρήμα.

67) Εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί.

68) Επίδομα γέννησης.

69) Εκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 79 του Ν. 4949/2022, καθώς και το επίδομα εορτών Πάσχα 2023 του άρθρου 92 του Ν. 5018/2023 εργαζομένων στον κλάδο γουνοποιίας, που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους.

70) Αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές θεομηνίες.

πηγή: ελέυθερος τύπος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ