Τετάρτη 27.10.2021

Η απασχόληση τον Αύγουστο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Θετικό διατηρήθηκε στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ενώ τον μήνα Αύγουστο ήταν αρνητικό.

Συγκεκριμένα, στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.465.557 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.200.427, (622.582  καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 577.845 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους είναι θετικό κατά 265.130 νέες θέσεις εργασίας.

Τον Αύγουστο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 183.068, ενώ οι αποχωρήσεις σε 192.943 (98.780  οικειοθελείς αποχωρήσεις και  94.163  καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 9.875 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας)

Αύγουστος    2021

( 1 )

Αύγουστος      2020

( 2 )

Διαφορά

   (1 – 2)

Α’ Οκτάμηνο 2021

(3)

Α’ Οκτάμηνο 2020

  (4)

Διαφορά

    (3-4)

Ι. Προσλήψεις

183.068

160.583

22.485

1.465.557

1.317.792

147.765

     ΙΙ. Αποχωρήσεις*

192.943

156.241

36.702

1.200.427

1.202.145

-1.718

Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου

94.163

82.876

11.287

622.582

692.314

-69.732

Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις

98.780

73.365

25.415

577.845

509.831

68.014

       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ)

-9.875

4.342

-14.217

265.130

115.647

149.483

 

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ