Δευτέρα 03.10.2022

Η απασχόληση τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Θετικό ήταν κατά τον Ιούνιο του 2021 το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 311.649, ενώ οι αποχωρήσεις σε 238.147 (99.412 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 138.735 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουνίου ήταν θετικό κατά 73.502 θέσεις εργασίας.

Στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 993.596 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 742.986 (369.434 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 373.552 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 250.610 θέσεις εργασίας.

 

(σε θέσεις εργασίας)

Ιούνιος  2021

        ( 1 )

Ιούνιος      2020

( 2 )

Διαφορά

   (1 – 2)

Α’ Εξάμηνο 2021

     (3)

Α’ Εξάμηνο 2020

   (4)

Διαφορά

    (3-4)

Ι. Προσλήψεις

311.649

238.353

73.296

993.596

850.401

143.195

     ΙΙ. Αποχωρήσεις*

238.147

200.785

37.362

742.986

807.007

-64.021

Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου

χρόνου

138.735

118.539

20.196

373.552

458.365

-84.813

Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις

99.412

82.246

17.166

369.434

348.642

20.792

       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ)

73.502

37.568

35.934

250.610

43.394

207.216

 

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ