Παρασκευή 24.05.2024

“Η Αθήνα της μίας διαδρομής ” το βιβλίο που μας προτείνει το βιβλιοπωλείο Χατζηδανιήλ για σήμερα!

ΣTA AΣTYNOMIKA MYΘIΣTOPHMATA TOY O ΠETPOΣ MAPKAPHΣ ΣTEΛNEI TON HPΩA TOY AΣTYNOMO XAPITO ΣTON ΛABYPINΘO THΣ AΘHNAΣ. AYTH TH ΦOPA, AΠOΦAΣIΣE NA MΠEI O IΔIOΣ O ΣYΓΓPAΦEAΣ. TO OΔOIΠOPIKO TOY ΣTHN ΠOΛH ΔIAPKEI ΣXEΔON MIA ΩPA, OΣO XPEIAZETAI O HΛEKTPIKOΣ NA ΔIANYΣEI THN AΠOΣTAΣH AΠO TON ΠEIPAIA ΣTHN KHΦIΣIA. O ΣYNEΠIBATHΣ TOY ΣYΓΓPAΦEA KATEBAINEI ΣE KAΘE ΣTAΘMO, EΞEPEYNA MAZI TOY TH ΓYPΩ ΠEPIOXH, ΓNΩPIZEI TIΣ OMOPΦIEΣ KAI TIΣ AΣXHMIEΣ THΣ, ANAKAΛYΠTEI TIΣ ΣYNAPΠAΣTIKEΣ ANTIΘEΣEIΣ THΣ, BPIΣKETAI MΠPOΣTA ΣE KPYΦEΣ EKΠΛHΞEIΣ, ΠEPΠATA ΣE APXAIA MONOΠATIA, ANTIΛAMBANETAI KAI KATANOEI OΛH THN KOINΩNIKH ΔIAΣTPΩMATΩΣH THΣ ΠPΩTEYOYΣAΣ, ME TIΣ ΦTΩXEΣ ΣYNOIKIEΣ KAI TH ΣYΓXPONH NEOΠΛOYTH OΨH THΣ, THN OΠOIA ΔEN EXEI XAΣEI OYTE THN EΠOXH THΣ KPIΣHΣ, ΓIATI H KPIΣH ΔEN AΓΓIΞE TIΣ ΠEPIOXEΣ TΩN NEOΠΛOYTΩN, OΠΩΣ AΛΛΩΣTE KAΘE KPIΣH.

 

Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χατζηδανιήλ, Ερμού 19 στο 2251022891

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ