Κυριακή 25.09.2022

Κερδίζει πόντους ο ελληνικός τουρισμός έναντι των ανταγωνιστών

Η εικόνα, τόσο της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός, όσο και της Αθήνας ειδικότερα, παραμένει θετική στους ξένους επισκέπτες, με τη χώρα μας να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της, ξεπερνώντας τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Αυτό αποτυπώνεται στην τελευταία έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ για τη συνολική φήμη της Ελλάδας όσον αφορά το τουριστικό της προϊόν κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, σε μια ασταθή παγκόσμια και ευρωπαϊκή συνθήκη όπου οι περισσότεροι προορισμοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις (έλλειψη εργατικού δυναμικού, πληθωρισμός, υπερτουρισμός κ.λπ.), η Ελλάδα και Αθήνα έχουν διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά τους χάρη σε ένα πολύπλευρο θετικό συναίσθημα που μοιράζονται επισκέπτες και διαμορφωτές γνώμης (ambassadors) σε σχέση με τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τα καταλύματα.

Τα συμπεράσματα στηρίζονται σε στοιχεία αξιολογήσεων από 25+ Travel Reviews Websites και OTA platforms (πχ Booking, Google, C trip) που έχουν υποβάλει επισκέπτες για την τουριστική εμπειρία ως προς τα διάφορα επιμέρους “συστατικά”(πχ διαμονή, εστίαση, αξιοθέατα κλπ). Στη μελέτη παρουσιάζονται αξιολογήσεις της εμπειρίας και επίσης, εξετάζονται οι αξιολογήσεις ανά χώρα προέλευσης των επισκεπτών (ΗΠΑ, ΗΒ, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία).

Μόνο τον Ιούνιο,  η Ελλάδα διατηρεί (για τρεις συνεχόμενους μήνες) βαθμολογία στο 9 για την εμπειρία στον προορισμό (πχ διαμονή, εστίαση, αξιοθέατα), την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 8,6. Το “net sentiment score” της Ελλάδας είναι στο 52, 12 μονάδες πάνω από την Ισπανία και μόλις 1 μονάδα πίσω από την Ιταλία.

Στο 2ο τρίμηνο του έτους, όπου συνήθως αυξάνεται η τουριστική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση ο αριθμός των κριτικών στο διαδίκτυο, καταγράφονται πτωτικές τάσεις στην αξιολόγηση της εμπειρίας με βάση την επίσκεψη στους περισσότερους προορισμούς στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, διατήρησε και σε αυτή την παράμετρο την ανταγωνιστικότητά της ξεπερνώντας τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της Ελλάδας δεν επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία από άποψη ελκυστικότητας του προορισμού.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η εμπειρία των επισκεπτών το καλοκαίρι αναμένεται να έχει ύψιστη επίδραση στην φήμη της Ελλάδας συνολικά. Η ικανότητα της χώρας και των επιχειρήσεων να διασφαλίζουν μια ικανοποιητική τουριστική εμπειρία για τους επισκέπτες θα είναι κομβική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ