Πέμπτη 28.09.2023

LESVOS MISSION BLUE 2023 για την προστασία και την αναζωογόνηση του Αιγαίου

LESVOS MISSION BLUE 2023: Μια εκδήλωση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και οικοδόμησης της κοινότητας για την υποστήριξη δράσεων/προγραμμάτων (επιστήμες, εκπαίδευση και επιστήμη των πολιτών) για την διατήρηση των θαλάσσιων περιοχών.

Η εκδήλωση στοχεύει να δημιουργήσει θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο για το ΒΑ Αιγαίο με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη, τον φιλικό προς το περιβάλλον προγραμματισμό και σχεδιασμό, τον τουρισμό, την έρευνα και την καινοτομία.

Παράλληλα στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν αντίστοιχες δράσεις του Mission Blue και θα διερευνηθεί η υιοθέτηση του αντίστοιχου προτύπου σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Ελλάδας.

Έμφαση θα δοθεί στην ακαδημαϊκή έρευνα, στην επιστήμη των πολιτών για την συλλογή δεδομένων, στην υποστήριξη από τοπικούς και κρατικούς φορείς καθώς και στην ανεύρεση πόρων για την υλοποίηση αυτού ή παρόμοιων προγραμμάτων καθώς και για την συμμετοχή στην χάραξη σχετικών στρατηγικών. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 στις 18.00 στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο “Στέλιος Παυλής”, στην Πέτρα της Λέσβου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ