Κυριακή 25.09.2022

Λιμεναρχείο Μύρινας :«Παράταση αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστή ταχύπλοων σκαφών .

Το Λιμεναρχείο Μύρινας σας ανακοινώνει ότι:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ.50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών-Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β ́ 1151/13-05-2013) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την Αριθμ. Πρωτ.: 2131.5/66675/2022/21-09-2022
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ Α ́ (ΑΔΑ:638Ν4653ΠΩ-ΓΒ5):
Οι κάτοχοι παλαιού τύπου εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους , πρέπει να τις αντικαταστήσουν με άδειες νέου τύπου μέχρι την 31-12-2025.

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://www.limnosreport.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ