Κυριακή 25.02.2024

Λήμνος: Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για τις ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες στις Δ.Ε Μύρινας και Ν. Κούταλης

Ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από χαλάζι και αγριοκούνελα (έτους 2023), που αφορούν τις Αμπελοκαλλιέργειες της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας.

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων αμπελοκαλλιεργητών, στα γραφεία Ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας του Δήμου Λήμνου, για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την15η Φεβρουαρίου 2024.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και οποίος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22543 50-042 και 22543 50-020.

Εντωμεταξύ, ο Ε.Λ.Γ.Α. απέστειλε επίσης, πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που αφορούν τις Αμπελοκαλλιέργιες της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης.  

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων αμπελοκαλλιεργητών, στο γραφείο ανταποκριτών Ε.Λ.Γ.Α. της Δημοτικής  Ενοτήτας Νέας Κούταλής του Δήμου Λήμνου, για 10 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την12η  Φεβρουαρίου 2024.          

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Πληροφορίες στα τηλ : 2254350516, 2254350500    

* Για τα πορίσματα εκτίμησης των σιτηρών και των βρώσιμων οσπρίων που εκκρεμούν θα γίνει νέα ανακοίνωση μετά την παραλαβή των σχετικών πινάκων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ