Παρασκευή 24.05.2024

Λήμνος: Δημοπρασία για την εκμετάλλευση παραλιών του νησιού

Στη δημοσιότητα δόθηκε η διακήρυξη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου για την ηλεκτρονική δημοπρασία παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας.

Με βάση τη διακήρυξη, την Τρίτη 4 Ιουνίου στις 10:30 π.μ., θα διεξαχθεί ο δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, της Λήμνου.

Οι παραλίες που βγαίνουν στο διαγωνισμό είναι:

 

Α3. ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ / Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ29, ονομασία θέσης: “ΧΑΒΟΥΛΗ – ΘΕΣΗ 1 – ΟΜΠΡΕΛΕΣ”, Μούδρου, Δ.Ε. Μούδρου,

εμβαδού Ε = 200 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και με συνολική τιμή

εκκίνησης: 1.350,00 €/έτος Χ 2 έτη = 2.700,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:607952,16

X2:607943,09

X3:607951,54

X4:607960,60

Y1:4410566,30

Y2:4410562,08

Y3:4410543,95

Y4:4410548,18

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ30, ονομασία θέσης: “ΧΑΒΟΥΛΗ – ΘΕΣΗ 2 – ΟΜΠΡΕΛΕΣ”, Μούδρου, Δ.Ε. Μούδρου,

εμβαδού Ε = 500 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και με συνολική τιμή

εκκίνησης: 3.375,00 €/έτος Χ 2 έτη = 6.750,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:607984,41

X2:607996,68

X3:607988,97

X4:607976,71

Y1:4410345,38

Y2:4410342,97

Y3:4410303,72

Y4:4410306,13

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ31, ονομασία θέσης: “ΧΑΒΟΥΛΗ – ΘΕΣΗ 2 – ΚΑΝΤΙΝΑ”, Μούδρου, Δ.Ε. Μούδρου,

εμβαδού Ε = 15 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση καντίνας και με συνολική τιμή εκκίνησης:

5

660,00 €/έτος Χ 2 έτη = 1.320,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:607996,06

X2:607999,00

X3:607998,04

X4:607995,09

Y1:4410326,89

Y2:4410326,31

Y3:4410321,41

Y4:4410321,99

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ32, ονομασία θέσης: “ΑΥΛΩΝΑΣ”, Μύρινας, Δ.Ε. Μύρινας, εμβαδού Ε = 20 τ.μ., με

σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και με συνολική τιμή εκκίνησης:

200,10 €/έτος Χ 2 έτη = 400,20 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:591099,71

X2:591096,36

X3:591093,63

X4:591096,98

Y1:4416628,88

Y2:4416631,07

Y3:4416626,88

Y4:4416624,69

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ33, ονομασία θέσης: “ΚΕΡΟΣ – ΘΕΣΗ 5 – ΟΜΠΡΕΛΕΣ”, Καλλιόπης, Δ.Ε. Μούδρου,

εμβαδού Ε = 300 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και με συνολική τιμή

εκκίνησης: 1.971,00 €/έτος Χ 2 έτη = 3.942,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:616858,07

X2:616860,76

X3:616889,66

X4:616886,98

Y1:4418801,13

Y2:4418791,49

Y3:4418799,54

Y4:4418809,17

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ34, ονομασία θέσης: “ΚΕΡΟΣ – ΘΕΣΗ 5 – ΚΑΝΤΙΝΑ”, Καλλιόπης, Δ.Ε. Μούδρου,

εμβαδού Ε = 15 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση καντίνας και με συνολική τιμή εκκίνησης:

660,00 €/έτος Χ 2 έτη = 1.320,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

6

X1:616849,58

X2:616850,08

X3:616855,01

X4:616854,52

Y1:4418794,03

Y2:4418791,07

Y3:4418791,89

Y4:4418794,85

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ35, ονομασία θέσης: “ΚΕΡΟΣ – ΘΕΣΗ 8 – ΟΜΠΡΕΛΕΣ”, Καλλιόπης, Δ.Ε. Μούδρου,

εμβαδού Ε = 100 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και με συνολική τιμή

εκκίνησης: 657,00 €/έτος Χ 2 έτη = 1.314,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:616576,63

X2:616598,46

X3:616599,52

X4:616577,75

Y1:4418751,85

Y2:4418757,41

Y3:4418753,18

Y4:4418747,42

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ36, ονομασία θέσης: “ΓΟΜΑΤΙ – ΘΕΣΗ 2 – ΚΑΝΤΙΝΑ”, Κατάλακκου, Δ.Ε. Ατσικής,

εμβαδού Ε = 15 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση καντίνας και με συνολική τιμή εκκίνησης:

510,00 €/έτος Χ 2 έτη = 1.020,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:597999,43

X2:597996,49

X3:597995,67

X4:597998,62

Y1:4427319,69

Y2:4427319,21

Y3:4427324,13

Y4:4427324,63

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ37, ονομασία θέσης: “ΓΟΜΑΤΙ – ΘΕΣΗ 2 – ΟΜΠΡΕΛΕΣ”, Κατάλακκου, Δ.Ε. Ατσικής,

εμβαδού Ε = 200 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και με συνολική τιμή

εκκίνησης: 1.006,00 €/έτος Χ 2 έτη = 2.012,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:597996,63

X2:598002,62

X3:598007,97

X4:598001,98

Y1:4427318,66

Y2:4427319,65

Y3:4427287,08

Y4:4427286,10

7

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ38, ονομασία θέσης: “ΕΒΓΑΤΗΣ – ΘΕΣΗ 3”, Κοντιά, Δ.Ε. Νέας Κούταλης, εμβαδού

Ε = 500 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και με συνολική τιμή

εκκίνησης: 3.375,00 €/έτος Χ 2 έτη = 6.750,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:596047,02

X2:596045,17

X3:596000,85

X4:596005,75

X5:596049,80

Y1:4411467,57

Y2:4411464,13

Y3:4411489,40

Y4:4411497,86

Y5:4411472,86

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ39, ονομασία θέσης: “ΕΒΓΑΤΗΣ – ΘΕΣΗ 4”, Κοντιά, Δ.Ε. Νέας Κούταλης, εμβαδού

Ε = 300 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και με συνολική τιμή

εκκίνησης: 2.025,00 €/έτος Χ 2 έτη = 4.050,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:595909,24

X2:595906,99

X3:595884,11

X4:595889,00

X5:595911,62

X6:595909,24

Y1:4411540,46

Y2:4411535,30

Y3:4411545,36

Y4:4411556,34

Y5:4411546,41

Y6:4411540,46

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ40, ονομασία θέσης: “ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ – ΘΕΣΗ 3”, Κότσινα, Δ.Ε. Μούδρου, εμβαδού Ε =

100 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης:

657,00 €/έτος Χ 2 έτη = 1.314,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:608777,20

X2:608781,79

X3:608789,72

X4:608785,13

Y1:4422306,87

Y2:4422308,85

Y3:4422290,49

Y4:4422288,51

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΛΕΣΒ41, ονομασία θέσης: “ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ – ΘΕΣΗ 4”, Κότσινα, Δ.Ε. Μούδρου, εμβαδού Ε =

8

100 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών και με συνολική τιμή εκκίνησης:

657,00 €/έτος Χ 2 έτη = 1.314,00 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη (έως 31-12-2025).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X1:608970,79

X2:608973,78

X3:608990,47

X4:608987,48

Y1:4421975,17

Y2:4421977,84

Y3:4421959,24

Y4:4421956,56

Διαβάστε όλη τη διακήρυξη εδώ

 

πηγή: limnos fm 100

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ