Τρίτη 16.04.2024

Λήμνος: Ημερήσια βολή όπλων ευθυτενούς τροχιάς στο «Παραδείσι»

Σύμφωνα με την ενημέρωση της 88ΣΔΙ την Τετάρτη 06 Μαρ 24, στο ΠΒ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ» θα διεξαχθεί ημερήσια βολή όπλων ευθυτενούς τροχιάς.

Η βολή θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 έως 14:30 και η  οποία αποτελεί συνήθη δραστηριότητα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του στρατού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ