ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1️⃣-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 2️⃣-Εκκαθαριστικό σημείωμα 2020 3️⃣-Πιστοποιητικό εργασίας η ανεργίας. 
Η ομάδα μας θα σας ενημερώσει και θα σας βοηθήσει για τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστεί να συλλέξετε όπως και για την σωστή διεκπεραίωσης της αίτησης σας. Πληροφορίες : 6972158118 και  6982111637