Κυριακή 19.05.2024

Νέα παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ), αναγνωρίζοντας τησυνεισφορά των εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), αιτήθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τη χρονική επέκτασή του για επιπλέον τέσσερις(4) μήνες, και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση αποκλειστικά από τους πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, καθώς η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ έληξε στις 31/12/2023. Το πρόγραμμα είχε αρχικά παραταθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την υπογραφή σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), για επιπλέον έξι (6) μήνεςως τις 31/3/2024 και έχει διαρκέσει συνολικά δεκατέσσερις (14) μήνες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική της διάρκεια υπήρξε οχτάμηνη (8).

Το αίτημα χρονικής επέκτασης 4 μηνών αφορά 712 εργαζόμενους σε δομές της ΥΠΥΤ. Αυτή θα είναι η δεύτερη κατά σειρά παράταση των συμβάσεων εργαζομένων ΚΟΧ, ενώ η συνολική δαπάνη για το χρονικό διάστημα της νέας παράτασης ανέρχεται σε 2.645.238,48 ευρώ.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ για την επανατοποθέτηση των εργαζομένων και την έναρξη της επέκτασης του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη Δράση, με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», δίνει προτεραιότητα στα κοινωνικά κριτήρια, υπέρ της κοινωφελούς απασχόλησης, στο πλαίσιο της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ