Τρίτη 26.09.2023

Νέα προγράμματα ενίσχυσης 17.000 ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Ξεκινούν την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω σε 5 περιφέρειες. Πρόκειται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας, ήτοι Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, και το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, η νέα αυτή δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης κυμαίνονται από 473 έως 710 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την ηλικία του ανέργου και τον χρόνο παραμονής του εκτός αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, η επιχορήγηση έχει οριστεί σε 473 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών, και αυξάνεται σε 568 ευρώ για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω, 615 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους και φθάνει έως και τα 710 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω.

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών των οποίων η διαρκής ανεργία δυσχεραίνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος αφορά 5.000 θέσεις εργασίας και ο επόμενος θα προκηρυχθεί 4 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων του πρώτου κύκλου, μέχρι να εξαντληθεί ο συνολικός προϋπολογισμός που ανέρχεται στα 44.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά το τέλος του προγράμματος και προβλέπονται απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και αποπληρωμής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Επιταγές κατάρτισης

Εν τω μεταξύ, προθεσμία έως την 1η Φεβρουαρίου έχουν οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης με voucher ύψους 2.250 ευρώ. Αφορά 10.000 άτομα ηλικίας 30-49 ετών, στους οποίους παρέχεται οικονομική ενίσχυση μέσω εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικού ύψους 2.520 ευρώ εφόσον παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης αλλά και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε τεχνικά επαγγέλματα και κλάδους αιχμής.

Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης» ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Το επίδομα συνολικής αξίας 2.520 ευρώ θα δίνεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων που του παρέχει ο πάροχος κατάρτισης.

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://www.kathimerini.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ