Τρίτη 16.04.2024

Νέα τέλη κυκλοφορίας από το 2025 και σκέψεις για απόσυρση: Σενάρια για άνοδο στα παλαιότερα οχήματα – Τι θα συμβεί µε τα ηλεκτρικά

Ανατροπές στο καθεστώς των οχηµάτων από το 2025, µε αλλαγές στο ύψος των τελών για 5.423.700 ιδιοκτήτες οχηµάτων, νέο ποινολόγιο για τις περιπτώσεις εκπρόθεσµης πληρωµής και ενεργοποίηση αυτόµατου µηχανισµού για τον εντοπισµό των αυτοκινήτων που δεν είναι ασφαλισµένα ή δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονοµικών.
Στο πλαίσιο αυτό συγκροτείται ειδική οµάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η αναµόρφωση και επικαιροποίηση του πλαισίου, η διατύπωση απόψεων σχετικά µε κανονιστικές και νοµοθετικές ρυθµίσεις, η επεξεργασία και µελέτη των νέων τεχνολογικών, οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών εξελίξεων, καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων διαµόρφωσης του κόστους των τελών. Το πρώτο σχέδιο αναµένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέµβριο, ενώ µέχρι τότε η τεχνική οµάδα εργασίας θα µελετήσει και τα συστήµατα τελών κυκλοφορίας που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες.

Σήµερα τα τέλη, από τα οποία το δηµόσιο εισπράττει ετησίως 1,2 δισ. €, έχουν αρκετές ταχύτητες ανάλογα µε τις εκποµπές ρύπων ή τον κυβισµό του οχήµατος (για παλαιά αυτοκίνητα), ενώ προβλέπεται πλήρης απαλλαγή για ηλεκτρικά οχήµατα και υβριδικά που εκπέµπουν χαµηλούς ρύπους. Αρµόδιες πηγές αφήνουν ανοιχτό το σενάριο αύξησης των τελών στα παλαιότερα αυτοκίνητα, στο πλαίσιο εκκίνησης εφαρµογής αντικινήτρων χρήσης των πολύ παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Τα ηλεκτρικά

Με τα νέα δεδοµένα, τα µόνα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας που θεωρείται σίγουρο ότι θα έχουν µηδενικά τέλη είναι τα ηλεκτρικά. Σήµερα δεν πληρώνουν τέλη τα καινούργια υβριδικά µε ταξινόµηση µετά τη 1/1/2021, εφόσον εκπέµπουν λιγότερα από 122 gr/Km. Ταυτόχρονα θα εξεταστούν τα δηµοσιονοµικά περιθώρια για την παροχή κινήτρων µέσω της διαδικασίας της απόσυρσης προκειµένου να σταµατήσουν να κυκλοφορούν από τους δρόµους αυτοκίνητα 20 ετών και άνω και να αντικατασταθούν από νέα, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Με βάση το ισχύον σύστηµα υπολογισµού των τελών κυκλοφορίας, αρκετά ωφεληµένοι είναι όσοι έχουν αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο την τελευταία τριετία, καθώς το ύψος των τελών ανέρχεται ανάλογα µε τις εκποµπές ρύπου του οχήµατος από 0 ευρώ έως 2,85 ευρώ ανά γραµµάριο CO2.

Η οµάδα εργασίας θα εξετάσει και σενάρια αλλαγής στο χρηµατικό πρόστιµο για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, που ανέρχεται σήµερα στο διπλάσιο της αξίας από την πρώτη κιόλας ηµέρα καθυστέρησης. Το σχήµα των προστίµων αναµένεται να αλλάξει από το 2025, καθώς στις προθέσεις του υπουργείου Οικονοµικών είναι να καθιερώσει κλιµακωτές πρόσθετες χρεώσεις σε συνάρτηση µε τον χρόνο καθυστέρησης πληρωµής των τελών. Οι αλλαγές αυτές ενδεχοµένως να επηρεάσουν από το 2025 και τα τέλη κυκλοφορίας µε τον µήνα. Όσο νωρίτερα γίνεται η εξόφληση µετά τη λήξη της προθεσµίας τόσο µικρότερη θα είναι η προσαύξηση στα τέλη κυκλοφορίας.

Ο έλεγχος

Η ατζέντα περιλαµβάνει ακόµη την εφαρµογή ενός αυτόµατου συστήµατος εντοπισµού των οχηµάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα χωρίς να είναι ασφαλισµένα. Μέσω µιας νέας πλατφόρµας η ΑΑ∆Ε θα ελέγχει και θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα οχήµατα και θα επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιµα στους ιδιοκτήτες τους. Η πλατφόρµα θα περιλαµβάνει στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο της ΑΑ∆Ε, το αρχείο κυκλοφορούντων οχηµάτων που διαθέτει το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, των κλεµµένων οχηµάτων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, των αποβιωσάντων του υπουργείου Εσωτερικών, των ανακυκλωθέντων οχηµάτων της Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος και των ασφαλισµένων οχηµάτων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων. Οι κάτοχοι ανασφάλιστων οχηµάτων θα ενηµερώνονται για την παράβαση και θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιµο µε τη µορφή παράβολου έως 250 ευρώ, που θα πρέπει να εξοφλήσουν προκειµένου στη συνέχεια να ασφαλίσουν το όχηµά τους.

Όσοι δεν συµµορφωθούν θα βρεθούν αντιµέτωποι µε πρόστιµο 500 ευρώ και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όπως αφαίρεση διπλώµατος για έξι µήνες και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας. Μέσω του µόνιµου µηχανισµού για τα ανασφάλιστα οχήµατα θα εντοπίζονται και τα οχήµατα που δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ. Στους κατόχους των οχηµάτων θα επιβάλλεται πρόστιµο 150 ευρώ, ενώ αν η παράβαση διαπιστωθεί σε έλεγχο της Τροχαίας, το πρόστιµο διαµορφώνεται στα 400 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή

 

 

πηγή: parapolitika

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ