Παρασκευή 01.03.2024

Ο ΕΛΓΑ απέστειλε τους πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που αφορούν τις Αμπελοκαλλιέργειες της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας & Νέας Κούταλης

       Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από χαλάζι και αγριοκούνελα (έτους 2023), που αφορούν τις Αμπελοκαλλιέργειες της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας.

      Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων αμπελοκαλλιεργητών, στα γραφεία Ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας του Δήμου Λήμνου, για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2024.

      Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και οποίος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

             Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22543 50-042 και 22543 50-020.

    Ανακοινώνεται ότι ο Ε.Λ.Γ.Α. απέστειλε πίνακες με  τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που αφορούν τις Αμπελοκαλλιέργιες της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης.

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων αμπελοκαλλιεργητών, στο γραφείο ανταποκριτών Ε.Λ.Γ.Α. της Δημοτικής  Ενοτήτας Νέας Κούταλής του Δήμου Λήμνου, για 10 ημερολογιακές ημέρες  δηλαδή μέχρι την 12η  Φεβρουαρίου 2024 .  

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Πληροφορίες στα τηλ : 2254350516, 2254350500    

 

Για τα πορίσματα εκτίμησης των σιτηρών και των βρώσιμων οσπρίων που εκκρεμούν θα γίνει νέα ανακοίνωση μετά την παραλαβή των σχετικών πινάκων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ