Τρίτη 21.03.2023

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λήμνου σχετικά με τη βία κατά των ιατρών.

Η βία στους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα συχνό φαινόμενο, που απασχολεί τα συστήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδήγησε στην αφιέρωση τηΟ  12ης Μαρτίου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Ιατρών και των Επαγγελματιών Υγείας.

Τα φαινόμενα βίας (σωματικής ή λεκτικής) σε υπηρεσίες υγείας παρουσιάζουν έξαρση σε περιόδους που η κοινωνία δέχεται ασφυκτική πίεση, με ταυτόχρονη υποβάθμιση της στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας.

Πρωταρχικό μέλημα του Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου αποτελεί η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανάγκη σεβασμού των γιατρών και των υγειονομικών και το σοβαρό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαφύλαξη της υγείας και ευημερίας των ανθρώπων. Τα περιστατικά βίας, ακόμη και λεκτικής, απορρυθμίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και προκαλούν αίσθημα ματαίωσης στους γιατρούς, νοσηλευτές και όλους τους επαγγελματίες υγείας που τα βιώνουν, επιτείνοντας φαινόμενα εργασιακής εξουθένωσης (burn out).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ