Κυριακή 19.05.2024

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των πολιτών

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί σήμερα η κυβέρνηση για τη λύση των όποιων προβλημάτων υπάρχουν στη λειτουργία του κράτους και για να κάνει την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη. Ζητήματα που δημιουργούνται από την υπάρχουσα γραφειοκρατία ή τους αργούς ρυθμούς στους οποίους ενδεχομένως να κινούνται ακόμη κάποια κομμάτια του δημόσιου τομέα ξεπερνούνται με την ψηφιοποίηση του κράτους που ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε όλα τα επίπεδα.

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των συναλλαγών των πολιτών με το κράτος μέσω του gov.gr και των υπόλοιπων εφαρμογών της ελληνικής κυβέρνησης, ο ψηφιακός χάρτης που απέκτησε για πρώτη φορά η χώρα, στον οποίο καταγράφονται λεπτομερώς οι χρήσεις γης και η χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων είναι μόνο μερικά τμήματα αυτής της ψηφιακής επανάστασης.

Ειδικά στον τομέα της Υγείας με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή κυβέρνηση έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί τα ακόλουθα:

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ): η υλοποίηση του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ένα έργο το οποίο ήδη λειτουργεί παραγωγικά στην 2η ΥΠΕ έχοντας υλοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 10.000 ραντεβού τηλεϊατρικής σε 10 διαφορετικές ειδικότητες με τη συνεργασία 200 πιστοποιημένων ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ. Επεκτείνουμε το δίκτυο τηλεϊατρικής σε όλη της χώρα με προϋπολογισμό 30 εκ. €. Η χρήση της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα και ειδικότερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες αγροτικές και ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, αποτελεί επιβεβλημένη ρεαλιστική προσέγγιση για να επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Οι βασικοί στόχοι συνοψίζονται ως εξής:

 • Ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, χωρίς τους φραγμούς που θέτουν οι γεωγραφικοί περιορισμοί
 • Συνεχής εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
 • Εξοικονόμηση πόρων για το ελληνικό δημόσιο, από τον περιορισμό άσκοπων διακομιδών και άσκοπων μετακινήσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού
 • Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους των νησιών
 • Βελτίωση δεικτών υγείας των κατοίκων των νησιών

Έτσι, στο πλαίσιο του έργου παραδίδουμε:

 • 305 νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ)
 • 35 νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ)
 • 500 Ταμπλέτες ιατρών για την υποστήριξη των λειτουργιών (ΣΤΙΣ-Τ)
 • 5 νέους Εκπαιδευτικούς Σταθμούς Τηλεϊατρικής που θα ενσωματώνουν λειτουργίες ΣΤΙΣ και ΣΤΙΑ, θα χρησιμοποιηθούν ως Εκπαιδευτικά Κέντρα για τους νέους χρήστες του συστήματος και θα εγκατασταθούν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας
  3000 Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ): με άμεση διασύνδεση με το ΕΔΙΤ κι αντίστοιχο λογισμικό
 • Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός για τους ΣΤΙΑ και τα εκπαιδευτικά κέντρα
 • 3 νέα περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (Helpdesk),
 • Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας (Command & Control Centre).
 • Λογισμικό Τηλεϊατρικής (Κεντρική Υποδομή – ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ, Ταμπλέτες ΣΤΙΣ-Τ) και υπηρεσίες παραμετροποιήσεων αυτής σύμφωνα με τις μελέτες εφαρμογής

Τηλεϊατρική δεν είναι ιατρική μέσω Skype, αλλά δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως ιατρικής φροντίδας-χαρακτηριστικό είναι ότι θα έχουμε τουλάχιστον 3000 σημεία σε όλη τη χώρα που θα μπορούν οι πολίτες με τη χρήση της τηλεϊατρικής να νοσηλεύονται κατ’ οίκον, με 24ωρη παρακολούθηση των ζωτικών σημείων και τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.

Τα προγράμματα πρόληψης μιας σειράς ασθενειών που έχει εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση έρχονται να συμπληρώσουν δύο καινοτόμες εφαρμογές, ο «Ψηφιακός Σύμβουλος Υγείας» και το «Healthflix» προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ με στόχο να καλύψει το σύνολο του πληθυσμού.

Με τον «Σύμβουλο Υγείας», ο πολίτης, είτε μέσα από το κινητό του είτε από ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα μπορεί να ενημερωθεί για το ατομικό προφίλ υγείας του, τους παράγοντες κινδύνου που χρειάζεται να τροποποιήσει, τους δωρεάν τρόπους για να το πράξει όπως πχ, οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αλλά και για τα εμβόλια που χρειάζεται να κάνει ενώ ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα να κλείσει ραντεβού για να πραγματοποιήσει κάποιον έλεγχο, επιλέγοντας την περιοχή και τη δομή που τον εξυπηρετεί.

Επιπλέον, με την εφαρμογή του Healthflix, που θα διασυνδέεται με τον «Σύμβουλο Υγείας», ο πολίτης θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη οπτικοακουστικού υλικού υπό τη μορφή “how-to” videos σχετικά με την χρήση των ψηφιακών εργαλείων όπως για παράδειγμα την άυλη συνταγογράφηση, το ηλεκτρονικό ραντεβού, την εγγραφή σε προσωπικό ιατρό, αλλά και σε θέματα υγείας όπως πχ την ορθή χρήση των εισπνεόμενων φαρμάκων, τη φυσική άσκηση για συγκεκριμένα νοσήματα και ηλικιακές ομάδες, κ.α.

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρονίων νοσημάτων τα οποία θα χορηγηθούν δωρεάν στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης». Για παράδειγμα, προβλέπεται η δωρεάν χορήγηση wearables τα οποία παρακολουθούν ζωτικά σημεία του ασθενούς και συμβάλλουν στην πρόληψη υποτροπής σε ασθενείς με χρόνιο νόσημα. Για παράδειγμα, αυτές οι συσκευές που μοιάζουν με ρολόι, μπορούν να εντοπίσουν αρρυθμία σε ασθενή που έχει διαγνωστεί με στεφανιαία νόσο, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα στον γιατρό τον παρακολουθεί αυτήν την εξέλιξη μέσω του tablet ή του υπολογιστή (ή ακόμα και του κινητού του), ακόμα κι αν βρίσκεται σε άλλη περιοχή. Έτσι, έχει καλύτερη δυνατότητα ρύθμισης του χρόνιου νοσήματος του ασθενούς έγκαιρα, ώστε να μην παρουσιάσει υποτροπή και να χρειαστεί να φτάσει στο νοσοκομείο. Ακόμα όμως και σε αυτήν την περίπτωση, αυτού του είδους οι συσκευές δίνουν τη δυνατότητα στον γιατρό να μεριμνήσει ώστε ο ασθενής να φτάσει έγκαιρα και με κατάλληλη ενημέρωση των γιατρών που θα τον υποδεχτούν. Εδώ έχουμε μια ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΝ η οποία αξιολογεί δεδομένα και προβλέπει υποτροπή με βάση συγκεκριμένους αλγορίθμους, βελτιστοποιώντας τη φροντίδα των ανθρώπων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι δε θα χρειάζεται πια να ζουν με το άγχος του τι έχουν, καθώς θα γνωρίζουν άμεσα τι τους συμβαίνει και θα λαμβάνουν άμεσα οδηγίες από τον ιατρό.

Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις οι οποίες ανασχηματίζουν το πλαίσιο της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στη χώρα μας και σχετίζονται άμεσα τόσο με την τεχνητή νοημοσύνη όσο και με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην υγεία:

Πληροφοριακά Συστήματα Προληπτικής Ιατρικής: Ένα έργο το οποίο ήδη λειτουργεί παραγωγικά για τον Προληπτικό έλεγχο του Καρκίνου του Μαστού, του Τραχήλου της Μήτρας (2,4 εκ. γυναίκες δικαιούχοι 21 έως 65 ετών προϋπολογισμού 100 εκ. €), του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου (3,8 εκ. πολίτες από 50 έως 69 ετών, προϋπολογισμού 50 εκ. €), των Καρδιαγγειακών νοσημάτων (περίπου 4 εκ. πολίτες και προϋπολογισμός 100 εκ. €), της καταπολέμησης της Παιδικής Παχυσαρκίας (περίπου 2 εκ. παιδιά έως 18 ετών, με προϋπολογισμό 36 εκ. €) και της Παχυσαρκίας Ενηλίκων (περίπου 2,5 εκ. πολίτες με προϋπολογισμό 17εκ. €).

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Προληπτικής Ιατρικής σε συνδυασμό με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και την Άυλη Συνταγογράφηση μας επιτρέπουν την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγών. Εν συνεχεία, ο πολίτης λαμβάνει από τον γιατρό του τα στοιχεία των συνταγών φαρμάκων ή των παραπεμπτικών εξετάσεων με μήνυμα (sms) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο κινητό του και όχι εκτυπωμένο. Επιπλέον, με την εγγραφή του πολίτη μπορεί επίσης να λαμβάνει ενημερώσεις μέσω SMS ή email για τα ιατρικά ραντεβού του. Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας που έχουμε ψηφιακές βάσεις πληθυσμιακών δεδομένων υγείας για τα κυριότερα χρόνια νοσήματα και τους παραγοντες κινδύνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς χωρίς υψηλής ποιότητας δεδομένα δεν είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν οι αλγόριθμοι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η θεμελιώδης προϋπόθεση για να λειτουργήσει η ΤΝ είναι τα καλής ποιότητας δεδομένα-ένα στοίχημα που έχει ήδη κερδίσει η χώρα μας. Η αξιολόγηση των πληθυσμιακών προγραμμάτων θα γίνει και με τη χρηση ΤΝ ώστε να μπορούμε πχ αν η ΤΝ καταλήγει στην ίδια διάγνωση με τον ιατρό για τις μαστογραφίες κ.α.

Το έργο «Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος» περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που αναμένεται να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των πολιτών (κυρίως από απομακρυσμένες περιοχές) στις υπηρεσίες υγείας καθώς και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος Δημόσιας Υγείας ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Κεντρικός άξονας του έργου είναι η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που προκύπτουν από την χρήση τόσο των ψηφιακών εφαρμογών όσο και της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική. Πιο συγκεκριμένα, οι ιατροί της ΠΦΥ/προσωπικοί ιατροί (παθολόγοι, γενικοί, κ.α.) θα εκπαιδευτούν στην διάγνωση του καρκίνου του δέρματος μέσω διαδραστικής πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στη συνέχεια αξιοποιώντας εφαρμογές τηλεδερματολογίας και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, οι ιατροί της ΠΦΥ/προσωπικοί ιατροί θα καταγράφουν τις βλάβες με κλινικές και δερματοσκοπικές φωτογραφίες, ώστε να πραγματοποιηθεί η τελική διάγνωση από εξειδικευμένους δερματολόγους ή δερματο-ογκολόγους των Νοσοκομείων Αναφοράς (Πανεπιστημιακές κλινικές Δερματολογίας του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός”, του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο “Δερματικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων” της Θεσσαλονίκης και του ΠΑΓΝΗ στο “Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου”), οι οποίοι θα τους κατευθύνουν στη διαχείριση των ασθενών.

Πληθυσμός Στόχος: Γενικός πληθυσμός με έμφαση σε πληθυσμούς νησιωτικών και ορεινών περιοχών, που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αλιεία και την αγροτοκτηνοτροφία, που περιλαμβάνουν χρόνια ηλιοέκθεση, ενώ ταυτόχρονα, ικανό μέρος του πληθυσμού που κατοικεί στις περιοχές αυτές είναι ηλικιωμένοι με αυξημένες πιθανότητες για να αναπτύξουν συγκεκριμένα νοσήματα λόγω ηλικίας.

Από τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ): Ήδη λειτουργεί το σύστημα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και των ψηφιακών αποθετηρίων για εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις και εισιτήρια – εξιτήρια Νοσοκομείων. Τα έργα αυτά είναι προθάλαμος του μεγάλου έργου του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας προϋπολογισμού 40εκ€ που έχει ξεκινήσει ήδη και και θα έχει ολοκληρωθεί με πλήρη παραγωγική λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2025 ουσιαστικά παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης τόσο σε σχέση με τη βελτίωση του ταξιδιού του ασθενούς στο σύστημα υγείας (patient journey) όσο και σε σχέση με τους επιδημιολογικούς δείκτες ανά περιοχή, τις ανάγκες του πληθυσμού και την αξιοποίηση περαιτέρω εφαρμογών για συγκεκριμένες κατηγορίες νοσημάτων. Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς χωρίς υψηλής ποιότητας δεδομένα δεν είναι δυνατόν να εκπαιδευτούν οι αλγόριθμοι της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι ότι ο ΕΗΦΥ επιτυγχάνει τη θεμελιώδη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η ΤΝ που είναι τα υψηλής ποιότητας δεδομένα.

Health Monitoring. Στόχος του συγκεκριμένου ψηφιακού έργου, προϋπολογισμού 28 εκ. € είναι η ενίσχυση της παρακολούθησης της δημόσιας υγείας μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων υγείας και τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για πρόβλεψη (foresight) απειλών δημόσιας υγείας, αλλά και δεικτών νοσηρότητας ώστε να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός των υπηρεσιών υγείας που απαιτούνται ανά περιοχή, με evidence based policy making. Η διαχείριση των δεδομένων υγείας θα συνεισφέρει καθοριστικά στην παρακολούθηση της δημόσιας υγείας μέσω της διαμόρφωσης τεκμηριωμένων πολιτικών δημόσιας υγείας η οποία θα βασίζεται σε δεδομένα, δείκτες και στόχους, όπως και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πολιτικών υγείας επίσης βασισμένη σε δεδομένα. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν και εργαλεία (ΑΙ) Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι άξονες του έργου ως προς την ψηφιακή διάσταση, περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Πληροφοριακά συστήματα. Υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του νέου φορέα για την διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων. Υλοποίηση της παραμετροποίησης των πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. Datawarehouse, BI) για την παραγωγή των πρώτων βασικών αναφορών σχετικά με την παρακολούθηση της υγείας και την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας για το σύστημα υγείας.
 • Διαλειτουργικότητα. Υλοποίηση των διεπαφών από την πλευρά των συστημάτων του νέου φορέα για την επικοινωνία με τα υφιστάμενα συστήματα και δεδομένα υγείας των λοιπών φορέων και μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της υγείας.
 • Υλοποίηση των διεπαφών από την πλευρά των υφιστάμενων συστημάτων για την επικοινωνία με το πληροφοριακό σύστημα του νέου φορέα
 • Διαχείριση δεδομένων. Υλοποίηση του μηχανισμού και του εργαλείου για την διαχείριση των δεδομένων για τον νέο φορέα καθώς και υλοποίησης του πλάνου της διακυβέρνησης των δεδομένων (το σύνολο των δεδομένων θα αποθηκεύονται σε υπολογιστικό νέφος).
 • Ασφάλεια. Υλοποίηση της ασφάλειας που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα δεδομένα, τα συστήματα, τα δίκτυα, την επιτρεπόμενη πρόσβαση ανά ρόλο και τύπο δεδομένων, την διαχείριση της κυβερνοασφάλειας.
 • Υποδομές πληροφορικής. Υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών πληροφορικής του φορέα και χρήση H-Cloud.

Το σύστημα ενιαίας διαχείρισης των δεδομένων υγείας του Health Monitoring που αναπτύσσεται από την ΗΔΙΚΑ, προβλέπει συλλογή από κάθε πηγή (πχ περιβαλλοντικά δεδομένα για την ποιότητα αέρα, νερού, δεδομένα υγείας, δεδομένα που αφορούν στη χρήση υπηρεσιών υγείας κ.α.) ώστε να αξιοποιούνται οι αλγόριθμοι ΤΝ και να μπορεί να γίνει ασφαλής και αξιόπιστη χαρτογράφηση των αναγκών υγείας σε κάθε περιοχή της χώρας, αλλά και έγκαιρη πρόβλεψη απειλών ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά εκ των προτέρων αποτρέποντας επιδημικά φαινόμενα. Παράλληλα, βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης το ολοκληρωμένο σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ, το οποίο με εξελιγμένους αλγόριθμους και αλγόριθμους ΑΙ (epidemic intelligence) θα μπορεί να ανιχνεύσει επιδημίες και να προβλέψει τη διάδοση τους, βοηθώντας τις υγειονομικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Σύστημα ΠΦΥ: Μέσω του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, o πολίτης αποκτά πρόσβαση στις εφαρμογές του Προσωπικού Ιατρού, των Ηλεκτρονικών Ραντεβού και του Ατομικού Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ). Επίσης εμπεριέχονται τα ακόλουθα διαχειριστικά υποσυστήματα

 • Υποσύστημα διαχείρισης οργάνωσης επιπέδων και δομών ΠΦΥ
 • Υποσύστημα διαχείρισης προσωπικού ιατρού (Δημόσιας Μ.Υ. και ΕΟΠΥΥ)
 • Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (στατιστικοί δείκτες και αναφορές)

Ενώ ήδη βρίσκεται σε λειτουργία το ψηφιακό σύστημα ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις στις δομές ΠΦΥ σε όλη τη χώρα.

Σύστημα έκδοσης Ιατρικών Βεβαιώσεων & Ψηφιακό Παιδιατρικό Βιβλιάριο: Μέσω της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης χορηγούνται ψηφιακά ιατρικές βεβαιώσεις για κάθε πολίτη για οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα ή για κάθε νόμιμη χρήση, ενώ για πρώτη φορά έχουμε στη χώρα μας ψηφιακό παιδιατρικό βιβλιάριο που επιτρέπει την αξιόπιστη καταγραφή της εμβολιαστικής κάλυψης του παιδικού πληθυσμού.

Εκτός από τα ζητήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης η λειτουργία:

α) των Κινητών Ομάδων της ΠΦΥ που νομοθετήθηκε πρόσφατα από τη Βουλή και έτσι, το προσεχές διάστημα θα έχουμε κινητές ομάδες που στελεχώνονται από νοσηλευτές, ιατρό και κοινωνικό λειτουργό, να καλύπτουν όλη την Επικράτεια παρέχοντας κατ’ οίκον υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολιστική φροντίδα, σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, μικρά και πολύ μικρά νησιά αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση συμπολιτών μας που χρειάζονται κατ’ οίκον ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, θα μπορεί πχ ένας ηλικιωμένος να καλεί σε κεντρικό τηλεφωνικό αριθμό και να τον επισκέπτεται άμεσα η ΚΟΜΥ για να του παρέχει φροντίδα. Παράλληλα, μπορεί να γίνει και κοινωνική αξιολόγηση, ώστε αν έχουμε περιπτώσεις πολιτών που χρειάζονται κοινωνικές υπηρεσίες και φροντίδα, να δρομολογείται άμεσα με την ανάλογη διασύνδεση και να μη μένουν αβοηθήτοι. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι ΚΟΜΥ θα υλοποιήσουν το 2ο εξάμηνο του έτους το ειδικό πρόγραμμα Δωρεάν Προληπτικών Εξετάσεων σε Απομακρυσμένες Περιοχές, που περιλαμβάνει δωρεάν διενέργεια προληπτικών εξετάσεων πέραν των προγραμμάτων που έχουμε ήδη θεσμοθετήσει όπως πχ εμβολιασμούς και παιδιατρικές εξετάσεις, ιατρικό έλεγχο σε έγκυες, ιατρική φροντίδα και εξετάσεις για ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

β) των Κινητών Μονάδων της ΠΦΥ, οι οποίες αποτελούν κινητά ιατρεία επισης θεσμοθετημένα πρόσφατα, τα οποία θα επισκέπτονται συστηματικά και προγραμματισμένα τις απομακρυσμένες περιοχές για να διενεργούν ιατρικό έλεγχο (πχ οδοντιατρικό, γυναικολογικό, αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις κ.α.).

 

πηγή: liberal

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ