Πέμπτη 20.01.2022

Π.Ε. Λήμνου: Ξεκίνησε η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για τα έτη 2020 και 2021

top

Από το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου ανακοινώνεται ότι από 25/1/2021 ξεκινάει η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για τα έτη 2020 και 2021 σύμφωνα με τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης(ΑΔΑ:ΨΔ8Η46ΜΤΛΚ-10Α). Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους από το γραφείο Κοινωνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου καθώς και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι  31η Οκτωβρίου 2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας ( τουλάχιστον 67% ).
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
  5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
  6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες και τρεις ( 3 ) για έκδοση Κάρτας Συνοδού Τυφλού ή Βαριά Νοητική Υστερούντος Ατόμου.

 

 

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Πληροφορίες στο τηλ: 22543-51223

Λεωφόρος Δημοκρατίας 34

Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (1ος όροφος)

 

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://www.limnosreport.gr/

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ