Πέμπτη 02.12.2021

Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόων σκαφών με άδειες νέου τύπου»    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΤΗΛ: 2251024115 – 2251040827

E-MAIL: mitilini.la@hcg.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόων σκαφών με άδειες νέου τύπου»

 

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΑΦΠ4653ΠΩ-ΡΗΓ Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η  προθεσμία αντικατάστασης παλαιού τύπου εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους, με άδειες νέου τύπου μέχρι την 31/12/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας  της Υπηρεσίας μας
(τηλ. 22510 40827) ή στους Λιμενικούς Σταθμούς περιοχής τους.

 

 

 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ