Δευτέρα 17.01.2022

Ποια ασφαλιστική “κλάση” επιλέγει η πλειονότητα των επαγγελματιών

Αντίστροφη μέτρηση έξι μερών “τρέχει” από σήμερα για 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτούς προκειμένου να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν για το 2021.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω επιλογή πρέπει να γίνει έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου.

Όποιος μη μισθωτός δεν επιλέξει από μόνος τους την “κλάση” στην οποία θέλει να ανήκει, θα υπαχθεί αυτόματα στην κατώτατη.

Πληροφορίες του Capital.gr από κύκλους των ταμείων, αλλά και εκπροσώπων των μικρομεσαίων, αναφέρουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι αποτελούν και την κύρια μάζα των μη μισθωτών, επιλέγει την 1η, 2ηή 3ηκατηγορία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η διαφαινόμενη στάση αυτή των επαγγελματιών είναι “λογική” στις σημερινές συνθήκες της συνεχιζόμενης ύφεσης, λόγω της πανδημίας.

Ανάλογη επιλογή έγινε πέρσι τέτοιον καιρό περίπου,πριν ξεσπάσει η πανδημία, τονίζουν οι εν λόγω κύκλοι, συμπληρώνοντας πως πέρασε δύσκολα τη δοκιμασία όλου του χρόνου, υπό τους όρους εκπτώσεων 25%(για όλους τους επαγγελματίες) και παρατάσεων (μόνο για τους πληττόμενους) για το διάστημα Φεβρουαρίου -Μαΐου 2020.

Τέτοιες, όμως, παρεμβάσεις δεν αποφασίστηκαν, προς ώρα τουλάχιστον, για φέτος, παρά το γεγονός ότι το νέο έτος έκανε “ποδαρικό” με 3 επιπλέον μήνες lockdown (Νοέμβριος -Δεκέμβριος -Ιανουάριος 2020), γεγονός που ενδεχομένως – όπως επισημαίνουν κύκλοι των μικρομεσαίων – βαραίνει αρνητικά στις επιλογές ασφαλιστικής “κλάσης” των επαγγελματιών.

Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ σε σχέση με το σύστημα καθορισμού των εισφορών (το οποίο ισχύει από την 1ηΙανουαρίου του 2020), ότι με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες για την Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή. Από 1/1/2020 δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές κατηγορίες ανά κλάδο με συγκεκριμένα ποσά.

Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο Ασφάλισης.

Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους. Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.

Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποιηση των αυτασφαλισμένων με τους κωδικούς Taxis και τον ΑΜΚΑ.

Ειδικότερα κατά την είσοδο στην υπηρεσία:

*Ανακαλούνται τα ταυτοτικά στοιχεία των ασφαλισμένων

*Παρέχονται οδηγίες και μηνύματα για την υποβολή της αίτησης

*Απεικονίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στην ιδιότητα ασφάλισής σας

*Παρέχεται πεδίο για δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης

*Καταχωρείται και αποθηκεύεται η υποβολή/οριστικοποίηση της αίτησης-δήλωσης

*Χορηγείται αριθμός συστήματος και αποδεικτικό καταχώρησης αυτής.

Επισημαίνεται πως κατάταξήσε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.

Η επιλογή του κάθε ασφαλισμένου θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2021.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Ειδικά για τους επαγγελματίες,μετο νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ έξιασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
42
51
61

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
26
31
37

Παράλληλη ασφάλιση

Για τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, επισημαίνονται ανά περίπτωση τα ακόλουθα :

Ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν παράλληλα μισθωτή απασχόληση

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ έξι ασφαλιστικών κατηγοριών.

Για την Κύρια Ασφάλιση, εάν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη της 2ης, ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει την διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης.

Για την Επικουρική Ασφάλιση και Εφάπαξ Παροχή καταβάλλεται μία εισφορά, στην κατηγορία που έχετε επιλέξει, εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.

Επαγγελματίες με πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα

Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μία μόνο ασφαλιστική εισφοράκατόπιν επιλογής από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων

Εάν διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότηση γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Σε κάθε περίπτωση, με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€, μόνο εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.

Επαγγελματίες με πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα και μισθωτή απασχόληση

Στις περιπτώσεις πολλαπλής Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, για την Κύρια Ασφάλιση λαμβάνονται υπόψη τα ποσά εισφορών ανά κλάδο από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται -εφόσον προκύπτει- η διαφορά από την δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.

Για την Κύρια Ασφάλιση, εάν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία ανώτερη της 2ης, ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει την διαφορά μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης.
Για την Επικουρική Ασφάλιση και Εφάπαξ Παροχή καταβάλλεται μία εισφορά, στην κατηγορία που έχετε επιλέξει, εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.

Εάν διακοπεί η μισθωτή απασχόληση, η εισφοροδότηση γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί και το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Σε κάθε περίπτωση, με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€, μόνο εφόσον δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές από τη μισθωτή απασχόληση.

πηγή άρθρου και φωτογραφίας: https://www.capital.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ