Κυριακή 25.02.2024

Πώς θα κινηθεί ο κλάδος των επαγγελματικών ταξιδιών το 2024

Ο παγκόσμιος κλάδος των επαγγελματικών ταξιδιών έχει αφήσει πίσω του την πανδημία και σημειώνει μια αρκετά καλή δυναμική στις αρχές του 2024, σύμφωνα με την έρευνα Business Travel Outlook της ένωσης επαγγελματικών ταξιδιών, Global Business Travel Association, στην οποία έλαβαν μέρος 700 μέλη από 41 χώρες.

Ειδικότερα, η πλειονότητα των διαχειριστών επαγγελματικών ταξιδιών κατέγραψε αύξηση στις κρατήσεις και τις δαπάνες για το 2023, αναμένοντας παράλληλα ότι αυτή η τάση ανάπτυξης σε ετήσια βάση θα συνεχιστεί, κυρίως γιατί οι οργανισμοί δίνουν προτεραιότητα στα βιώσιμα ταξίδια. Σχεδόν το 60% των διαχειριστών, αναμένει ότι θα πραγματοποιηθούν περισσότερα ταξίδια το επόμενο έτος, με τα 2/3 να αναμένουν αυξήσεις στις δαπάνες για επαγγελματικά ταξίδια. Περαιτέρω, οι επαγγελματίες του κλάδου προβλέπουν ότι θα αντιμετωπίσουν μελλοντικές προκλήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν στο αυξανόμενο ταξιδιωτικό κόστος, στις γενικές οικονομικές αβεβαιότητες, στους περιορισμένους εταιρικούς προϋπολογισμούς και στις ταξιδιωτικές διαταραχές.

Παράλληλα, σχεδόν το 50% των διαχειριστών αναφέρει ότι η υιοθέτηση μοντέλων όπως είναι ο εξ’ αποστάσεως και ο υβριδικός χώρος εργασίας, τους ώθησε να ανανεώσουν τις πολιτικές και τα προγράμματα ταξιδιών των εργαζομένων τους. Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων της έρευνας, περιλαμβάνονται τα εξής:

Τρέχουσα κατάσταση του κλάδου των επαγγελματικών ταξιδιών

Οκτώ στους δέκα (83%) διαχειριστές ταξιδιών αναφέρουν ότι οι παγκόσμιες κρατήσεις επαγγελματικών ταξιδιών αυξήθηκαν το 2023, είτε σημαντικά (31%), μέτρια (37%) είτε ελαφρώς (15%), σε σύγκριση με το 2022. Το ίδιο ισχύει και για τις ταξιδιωτικές δαπάνες, με το 84% να αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές του δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά (33%), μέτρια (38%) ή ελαφρώς (13%) κατά την ίδια περίοδο.

Η ισχύς αυτή, αναμένεται να συνεχιστεί και το 2024. Αναλυτικά, οι περισσότεροι διαχειριστές ταξιδιών αναμένουν ότι οι δαπάνες και ο όγκος των επαγγελματικών ταξιδιών της εταιρείας τους θα αυξηθούν το 2024, σε σύγκριση με το 2023, 6 στους 10 (59%) αναμένουν ότι ο αριθμός των επαγγελματικών ταξιδιών θα αυξηθεί στην εταιρεία τους το 2024 σε σύγκριση με το 2023, ενώ μόνο το 11% αναμένει ότι οι εργαζόμενοι θα κάνουν λιγότερα επαγγελματικά ταξίδια το 2024. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περισσότεροι διαχειριστές στη Βόρεια Αμερική (66%) αναμένουν αύξηση των ταξιδιών των εργαζομένων το 2024 σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους αγοραστές (37%).

Επιπλέον, τα 2/3 των διαχειριστών (67%) αναμένουν ότι οι δαπάνες για τα ταξίδια της εταιρείας τους θα αυξηθούν το 2024 έναντι του 2023, ενώ μόνο το 11% αναμένει ότι οι δαπάνες του θα είναι χαμηλότερες.

Πάντως, οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (57%) πιστεύουν ότι δεν είναι πλέον σημαντικό να συγκρίνουν τις επιδόσεις του κλάδου για το 2024 με τα επίπεδα πριν από την πανδημία του 2019. Ωστόσο, το 1/3 (32%) υποστηρίζει ότι η σύγκριση εξακολουθεί να είναι σχετική για το επόμενο έτος. Επιπλέον, όταν ρωτήθηκαν για τα κορυφαία ζητήματα του κλάδου που αναμένονται για το 2024, οι ανησυχίες για την πανδημία έφτασαν στο τέλος της λίστας, που αναφέρθηκαν μόνο από το 1% των ερωτηθέντων.

Προβληματισμοί και ανησυχίες για τον κλάδο

Οι πιθανές προκλήσεις που διακρίνουν στον ορίζοντα τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου καθώς και οι κύριες ανησυχίες τους για το 2024, περιλαμβάνουν το αυξανόμενο κόστος ταξιδιού (66%), τις συνολικές οικονομικές ανησυχίες (46%), τους προϋπολογισμούς της εταιρείας που δεν συμβαδίζουν (42%), τις διακοπές στα ταξίδια (32%) και τις γεωπολιτικές ανησυχίες (22% ).

Οι επιπτώσεις του κλίματος και η βιωσιμότητα αναφέρθηκαν ως κύρια ανησυχία για το 2024 από το 19% των ερωτηθέντων συνολικά − αλλά για τους Ευρωπαίους ερωτηθέντες, το ποσοστό είναι 41% έναντι του 12% της Βόρειας Αμερικής. Επιπλέον, οι τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρθηκαν από το 19% του συνόλου των ερωτηθέντων ως κύρια ανησυχία, αλλά τα στοιχεία διέφεραν μεταξύ των ταξιδιωτικών προμηθευτών (27%) και των διαχειριστών ταξιδιών (13%).

‘Οσον αφορά στα εμπόδια στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων στον κλάδο, οι ερωτηθέντες διέκριναν 5 σημεία που παρεμποδίζουν την επίτευξη διαφορετικού, ισχυρού εργατικού δυναμικού για το 2024: Μη ελκυστικά επίπεδα μισθών και παροχών (53%), έλλειψη ειδικευμένων ή και έμπειρων υποψηφίων (48%), έλλειψη οργανωτικής επένδυσης για τη διατήρηση και ανάπτυξη ταλέντων (40 %), έλλειψη ελκυστικών θέσεων εργασίας (39%) και απαιτούμενη πρόσληψη και εκπαίδευση νέων στον κλάδο που αναζητούν εργασία (36%).

Από πλευράς αύξησης των δαπανών, τα 3/4 των διαχειριστών (76%) δεν προτίθενται να αυξήσουν το μέγεθος των εσωτερικών ταξιδιών τους το 2024, ενώ σχεδόν 1 στους 6 (14%) αναμένει να προσθέσει προσωπικό. Σχεδόν οι μισοί προμηθευτές (46%), ωστόσο, προβλέπουν αύξηση των επιπέδων προσωπικού στην εταιρεία τους το 2024.

Πώς εξελίσσονται τα προγράμματα ταξιδιών των εργαζομένων

Το κύριο ερώτημα για τους επαγγελματίες του κλάδου σε αυτό το ζήτημα, είναι το πώς επηρεάζει τα προγράμματα και το κόστος ταξιδιών των εργαζομένων η υβριδική και εξ’ αποστάσεως εργασία. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες του κλάδου (62%) αναφέρουν ότι η εταιρεία τους διαθέτει ένα υβριδικό μοντέλο, που επιτρέπει τόσο την εργασία στο γραφείο όσο και στο σπίτι, με κάποια μορφή.

Σχεδόν οι μισοί (48%) δηλώνουν ότι έχουν αναθεωρήσει ή σχεδιάζουν να αναθεωρήσουν την πολιτική ή το πρόγραμμα επαγγελματικών ταξιδιών της εταιρείας τους λόγω της εξ’ αποστάσεως και της υβριδικής εργασίας. Μεταξύ αυτών, το 27% έχει ήδη αναθεωρήσει την εταιρική του ταξιδιωτική πολιτική ή πρόγραμμα, ενώ το 21% δηλώνει ότι εργάζεται πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Τα κορυφαία ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τους εξ’ αποστάσεως ή υβριδικούς υπαλλήλους, περιλαμβάνουν τύπους συναντήσεων που επιτρέπουν  ταξίδια (40%), συχνότητα μετάβασης σε γραφείο (32%), είδη μεταφοράς (26%), αμοιβές (22 %) και καταλύματα (20%). Ωστόσο, 4 στους 10 (40%) ερωτηθέντες αναφέρουν ότι δεν σχεδιάζουν επί του παρόντος να αλλάξουν το ταξιδιωτικό τους πρόγραμμα που σχετίζεται με τους εξ’ αποστάσεως ή υβριδικούς υπαλλήλους. Όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο, το 27% αναφέρει ότι το κόστος του ταξιδιωτικού προγράμματος της εταιρείας τους είναι σημαντικά ή κάπως υψηλότερο για να εξυπηρετήσει υβριδικούς και εξ’ αποστάσεως υπαλλήλους. Πάνω από το 1/3 (37%) δεν αναφέρει αξιοσημείωτη μεταβολή στο κόστος.

Οι λόγοι που πραγματοποιούνται επαγγελματικά ταξίδια

Στην ερώτηση, πώς είναι πιθανόν να κατανεμηθούν τα επαγγελματικά ταξίδια το 2024 στην εταιρεία τους, οι διαχειριστές ταξιδιών αναφέρουν στην κορυφή της λίστας συναντήσεις πωλήσεων ή και διαχείρισης λογαριασμού (36%, από 28% που ίσχυε το 2023), εξωτερικά συνέδρια και εκδηλώσεις του κλάδου (20%) και εσωτερικές συναντήσεις με συναδέλφους (20%). Ακολουθούν τα υπηρεσιακά ταξίδια (9%, από 14% που ίσχυε πριν από 12 μήνες), η εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (7%) και οι συναντήσεις προμηθευτών (6%) και άλλοι τύποι επαγγελματικών ταξιδιών (5%).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ