Κυριακή 19.05.2024

Πώς θα πάρουν σύνταξη όσοι χρωστούν πάνω από 30.000 ευρώ – Η απόφαση του ΣτΕ

Του Κώστα Κατίκου

Απόφαση σταθμός από το Σ.τ.Ε ανοίγει το δρόμο για να παίρνουν τη σύνταξη των
ανασφαλίστων οι οφειλέτες με χρέη πάνω από τα όρια που προβλέπει ο νόμος για τον συμψηφισμό της οφειλής με τη σύνταξη.

Η απόφαση αφορά όσους χρωστούν πάνω από 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και πάνω από 6.000 ευρώ αν πρόκειται για οφειλέτες του ΟΓΑ.

Αντί για την κανονική σύνταξη που θα είχαν από τα ταμεία τους, αποκτούν τη δυνατότητα να παίρνουν σύνταξη ανασφάλιστου από τον ΟΠΕΚΑ με ποσό 399,54 ευρώ για το 2024.

Το Δικαστήριο με την 593-4/2024 απόφασή του εντάσσει τους εν λόγω οφειλέτες στην ίδια κατηγορία με τους ανασφάλιστους υπερήλικες με το σκεπτικό ότι και αυτοί δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η διαφορά είναι ότι οι ανασφάλιστοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν επειδή δεν συμπληρώνουν τα 15 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης ενώ οι οφειλέτες μπορεί να εμφανίζονται ασφαλισμένοι για περισσότερα χρόνια (25 ή 30) αλλά δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών. Σύμφωνα με την ερμηνεία που κάνει το Σ.τ.Ε στη σχετική διάταξη του νόμου 4093/2012 για τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων που μετονομάστηκε σε επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, η προϋπόθεση “να μην λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης” που ισχύει για τους ανασφάλιστους προκειμένου να πάρουν το επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, συντρέχει και στα πρόσωπα που δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται σύνταξη, λόγω χρεών!

Όπως αναφέρεται στην απόφαση “η προϋπόθεση για τη λήψη της σύνταξης από
ανασφάλιστους υπερήλικες που είναι να μην λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, συντρέχει, και όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι ασφαλισμένοι που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη από τον φορέα τους λόγω του ότι έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόμενο από τον νόμο κατώτατο όριο οφειλών που συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τη σύνταξη και τις οποίες αδυνατούν να εξοφλήσουν”.

Η απόφαση του Σ.τ.Ε σημαίνει ότι οι οφειλέτες με χρέη ως 30.000 ευρώ (ΕΦΚΑ) και ως 6.000 ευρώ (ΟΓΑ) δικαιούνται σύνταξης καθώς οι οφειλές τους συμψηφίζονται με τη σύνταξη που θα λάβουν, ενώ αν τα χρέη τους υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ η 6.000 ευρώ αντίστοιχα, δικαιούνται να λάβουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου από τον ΟΠΕΚΑ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ