Σάββατο 19.06.2021

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων νοικοκυριών για την αντιμετώπιση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για την
υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με τις συνέπειες
της ανεργίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους της Λέσβου και υλοποιείται με
την υποστήριξη του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Μυτιλήνης.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια ένταξης, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και τους τρόπους υποβολής αίτησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: https://tinyurl.com/HRCLESVOS
Γραφείο εξυπηρέτησης προγράμματος: 695 55 63 639
(Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-14:00)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ