Τρίτη 15.06.2021

Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Λήμνου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λήμνου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λήμνου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Αγροτική Επιχειρηματικότητα-MarketingΑγροτικών

Προϊόντων

25 Χ  
2 Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2) 25 Χ  
3 Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 50 Χ  
4 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25 Χ  
5 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα

( σχολικός εκφοβισμός διαδίκτυο,

πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ)

25  

Χ

 
6 Διαχείριση εργασιακού άγχους /

Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25 Χ  

Τα προσφερόμενα προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης, ενώ μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2254029110

Ταχ. Διεύθυνση :kentrokoinotitas.dlimnou@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ