Κυριακή 25.02.2024

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων/δικαιολογητικών εγγραφής στο Κ.Η.Φ.Η.

Ο Δήμος Λήμνου
ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Λήμνου» στο «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», του
Άξονα Προτεραιότητας 4Β: «Κοινωνική Ένταξη & Αντιμετώπιση της Φτώχειας»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους δυνητικά ωφελούμενους (άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται
υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) να καταθέσουν αίτηση και
δικαιολογητικά εγγραφής για την εγγραφή τους στο Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου.
Το Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας σε ηλικιωμένα
άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ). Οι
υπηρεσίες αυτές αφορούν στην νοσηλεία, ανάπαυση, αναψυχή και στησίτισή των άμεσα
ωφελουμένων.
Η Δομή προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο
του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων .
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο του
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λήμνου ή στο Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Λήμνου και ηλεκτρονικά στο email
της Δομής Κ.Η.Φ.Η., dlimnou.khfh@gmail.com ή kentrokoinotitas.dlimnou@gmail.com.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής από τις 09.02.2024 και καθ’
όλη την διάρκεια του έτους.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψηφίους αναφέρονται στην
αναλυτική προκήρυξη, η οποία θα διατίθεται μαζί με την αίτηση από τα γραφεία του Δήμου
Λήμνου, τα ΚΕΠ ανά Δημοτική ενότητα, το Κ.Η.Φ.Η. και από την ιστοσελίδα του Δήμου
Λήμνου www.limnos.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κ.Η.Φ.Η. Λήμνου, τηλέφωνο
2254091650 ή στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λήμνου, τηλέφωνο 2254029110.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο
2021- 2027».

 

ΚΗΦΗ YΔ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2024

ΚΗΦΗ AΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2024

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ